«Parken Bo- og servicesenter skal ikke legges ned. Det skal utvikles og bli en aktivitetsbase for eldre i vår kommune.»

Rune Krutå, ordførerkandidat Vefsn Ap og Tone Moby Røreng, varaordførerkandidat Vefsn Ap skriver om kommunens helse- og omsorgstilbud

Rune Krutå, ordførerkandidat Vefsn Ap og Tone Moby Røreng, varaordførerkandidat Vefsn Ap skriver om kommunens helse- og omsorgstilbud Foto:

Av
DEL

LeserbrevHelse- og omsorg er kommunens største tjenesteområde. Våre innbyggere skal ha et godt helsetilbud gjennom hele livet. Alle politikere ønsker at det skal være et godt tilbud i vår kommune, men vi er ikke alltid enige om hvordan tjenestene skal drives og hva som er viktigst. Vi vet også at tjenestene skal betales, derfor må de tilpasses både brukere og kommunens økonomi.

Derfor bestilte kommunestyret en gjennomgang av tjenesten. Hensikten var at vi skal gi innbyggerne et godt tilbud også i framtida.

Et enstemmig kommunestyre vedtok:

– Boligene i Austerbygdveien (Gartneritomta) omgjøres til bemannede omsorgsboliger. Det opprettes gradvis årsverk for å yte omsorgstjenester til beboerne.

– Hjemmetjenesten styrkes med flere årsverk.

– Opprette en stilling for å veilede eldre i deres hjem, bidra til å øke deres hverdagsmestring, forebygge fallulykker og tilrettelegge bolig slik at de kan bo i eget hjem lengst mulig.

– Etablering av dag-, aktivitets- og treningstilbud ved Parken bo- og servicesenter. Senteret skal ha tverrfaglig kompetanse (fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider).

– Tiltakene skal erstatte inntil 36 sykehjemsplasser, fortrinnsvis ved Parken bo- og servicesenter. Utfasingen skjer etter hvert som plasser kan frigjøres.

Målet er at vi skal kunne bo hjemme lengre. Dette er mulig med en styrket hjemmetjeneste som har en romslig nok arbeidsdag til å kunne yte god pleie og omsorg. Noen klarer seg med tilrettelegging i heimen, og skal få hjelp til å kartlegge hovet og til å gjennomføre tilretteleggingen.

Hvorfor er sykehjemsplassene ved Parken bo- og servicesenter valgt til stenging? Dette handler om kvalitet. Bygget er satt opp på 60-tallet og har for små rom, toaletter og bad. Disse tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming. Det ikke er plass til to hjelpere på bad, bygget har lange korridorer som gir stor tidsbruk i gåing for personalet, smale døråpninger gjør at senger må demonteres før de kan tas inn på rom, stuer uten vindu og dårlig ventilasjon.

Men Parken Bo- og servicesenter skal ikke legges ned. Det skal utvikles og bli en aktivitetsbase for eldre i vår kommune. Her vil eldre få tilbud av dagtjenester, ha en sosial arena og delta i aktiviteter. Denne omstillingen vil kunne gi flere av våre innbyggere et bedre tilbud enn vi har i dag.

Antallet eldre vil øke i årene framover. Mange av disse vil være spreke eldre som klarer seg godt hjemme og er en viktig ressurs i samfunnet. Men noen vil etter hvert ha behov for sykehjemsplass også. Da skal vi ha nye sykehjemsplasser, tilpasset dagens standard, tilgjengelig. Fredlundskogen er et godt eksempel på gode sykehjemsplasser med godt tilrettelagt areal for brukerne, og også for de ansatte.

En praktisk arbeidsdag gir de ansatte best mulig tid til å gi omsorg til brukerne. Denne standarden skal framtidens sykehjemsplasser ha i Vefsn kommune!

For Vefsn Arbeiderparti er det viktig at omsorgstjenesten vår skal være god, og bli enda bedre i framtiden. Vi er opptatt av å skape løsninger og tjenester som ivaretar innbyggernes behov. I framtiden vil mange kunne bo hjemme lengre, få bedre tilbud om hjemmetjeneste og det skal være nok sykehjemsplasser med god standard for dem som trenger det.

Rune Krutå, ordførerkandidat Vefsn Ap

Tone Moby Røreng, varaordførerkandidat Vefsn Ap

Artikkeltags