«Stort akuttsykehus til Tovåsen/Drevja vil bidra til å binde kystkommunene og innlandet sterkere sammen»

BEST: Aksen Sandnessjøen-Mosjøen , etablert i Drevja/ Mosjøen eller på Tovåsen/ Leirfjord vil gi den klart beste lokaliseringen knyttet til nasjonale krav for bærekraftig nasjonal sykehusstruktur, skriver Harald Nyberg.  Foto: Torild Wika

BEST: Aksen Sandnessjøen-Mosjøen , etablert i Drevja/ Mosjøen eller på Tovåsen/ Leirfjord vil gi den klart beste lokaliseringen knyttet til nasjonale krav for bærekraftig nasjonal sykehusstruktur, skriver Harald Nyberg. Foto: Torild Wika

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Ny nasjonal sentralitetsindeks berører sykehusstruktur for Helgeland

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.SSB/Statistisk sentralbyrå presenterte 20/11-17 ny sentralitetsindeks for landets kommuner. En verdi for hver kommune, gir et mål for kommunens sentralitet. Standarden gjøres ved vekting av bebodde grunnkretser, ikke bare tettsteder eller kommuner.

Kommunens sentralitet baserer seg på reisetider for beboerne i grunnkretser til arbeid, til servicefunksjoner, for varer, tjenester, infrastruktur med barnehager, skoler, helsetjeneste, butikker, kulturtilbud, naboer etc.

Misnøye med gammel sentralitetsindeks medførte bruk av «ikke-offisiell» indeks fra NIBR (Norsk Institutt for by -og regionsforsking), der landet ble delt inn i bo- og arbeidsmarkedsregioner, «BA-regioner», der «sentralitet» er én av ingrediensene.

Ved jevnlig oppdatering vil SSB ikke lenger gjøre bruk av statistikk fra eldre indeks eller gjøre bruk av «BA-regioner» i offisiell standard.

I ny sentraliseringsindeks, kommer kommunene Vefsn og Rana ut i samme sentralitetsklasse, Nivå 4; indeks-området 650–769.

Aksen Vefsn – Sandnessjøen med tilstøtende kommuner, Leirfjord, Hemnes kommer ut med gjennomsnittlig indeks: 616, som sentralitetsmål for et Helgelandssykehus lokalisert til Tovåsen/Drevja.

Rana, med tilstøtende kommuner Nesna, Lurøy og Hemnes, har en gjennomsnittlig lavere sentralitetsindeks på 527.

Regionsforstørring

Lokaliseringsvalg for stort Helgelandssykehus, vil gi sterkt innslag av multiplikator-effekt og agglomerasjons-effekt for stedsvalget. Sammen med sterk sentraliseringsindeks for kommunene Hemnes, Leirfjord, Vefsn og Sandnessjøen, vil lokaliseringen av stort akuttsykehus til Tovåsen / Drevja bidra til betydelig forsterket REGIONSFORSTØRRING av indre-, ytre Helgeland. «Akseregionen» vil binde Helgelandsregionen med kystkommunene og innlandet sterkere sammen ved korte ambulansereiser fra Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna, Dønna, Herøy, Vevelstad og Vega.

Innovasjon for Helgelandskommuner

Innovasjonen og infrastruktur for Helgeland vil økonomisk og sosialt forsterkes ved at flere kommuner vil være direkte delaktig i regions-forstørringen.

Utvikling av akse-regionen vil gi en betydelig magnet-effekt for faglig rekruttering til et stort Helgelandssykehus og næringsutvikling ved regions-forstørring innenfor 2 byer, 2 bolig- og arbeidsmarkedsregioner.

Et paradigmeskifte for helsearbeid på Helgeland

Investerings – og teknologiutvikling, medisinsk forsking, helsearbeid, omsorgsarbeid, utvikling av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, utbygging av pre-medisinske team og DMS sammen med administrasjonen av Helgelandssykehuset HF, vil i stor grad være samlet, lokalisert og ledet ut fra et stort Helgelandssykehus i Tovåsen/Drevja. Helgelandssykehuset vil gi et paradigmeskifte for helgelendingene, en ny forventning for pasienter, for helsearbeidere og helseforvaltning på Helgeland.

Høringsuttalelsen fra Helgelendingene

Ved høringsfristen 1. nov. 2017, var det innkommet 35 høringsuttalelser fordelt på 30 avsendere.

20 av disse vil ha et sykehus på Helgeland. Av 18 kommuner på Helgeland, representert ved 78.617 beboere, ville:

* To kommuner/ rep. 28.116 beboere/35.8 %, ha 2-sykehus modell.

* 11 kommuner/ rep. 44.985 beboere / 57.2 %, ville ha et stort akutt Helgelandssykehus.

* 1 kommune / rep. 513 beboere / 0,7 %, ville ha dagens sykehusmodell.

* 4 kommuner /rep.5.003 beboere/ 6.4 %, hadde ikke tatt stilling til struktur eller levert uttalelse.

De fleste kommunene, representert av 57.2 % av beboerne, ønsket modellen med et stort akutt Helgelandssykehus riktig plassert for pasienter på Helgeland.

Blir dette valget spolert og motarbeidet av Helseforetakets administrasjon i Rana, i samspill med innleid ressursgruppe, ved nettverk til Regionalt Helseforetak i Tromsø og ved regionalt-, fylkespolitisk definisjonsmakt?

Vil denne type forvaltnings-grepp gi tap av muligheten for et felles Helgelandssykehus lokalisert til Tovåsen/Drevja?

Et stort akutt Helgelandssykehus

Eneste anledning for et fungerende Helgelandssykehus, vil være et stort akuttsykehus, riktig plassert for 80.000 helgelendinger, beliggende i Tovåsen / Leirfjord eller i Drevjamoen /Vefsn.

Et klassifisert «grønt» stort akutt Helgelandssykehus i milliardklasse, hvor milliardinvesteringene og kostnadene for nytt sykehus, vil tilsvare 1 års drift ved samme sykehus.

Verdiøkning og besparing ved nytt Helgelandssykehus vil overgår investeringskostnader for nybygg, ved oppfylling av FDVU`s premisser (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og BREEAM-NOR- klassifisering, som setter krav til miljøklassifisering og miljøsertifisering ved LCC/ Livssyklus kostnader.

Et nytt sykehusbygg, som vil fylles opp med medisinsk faglig kompetanse, helsearbeidere, av spesialisthelsetjeneste og regionalt knyttet forskings- og erfaringsbasert kunnskap.

Skjebnetimen for 2-sykehusløsning for Helgeland

2-sykehusløsningen for Helgeland, vil over tid gi tap av akuttfunksjoner i indremedisin og kirurgi, og falle inn i samme scenario som 10 andre norske sykehus bl.a. sykehuset i Elverum, et fungerende sykehus for 61.000 beboere.

Slutt-scenarioet for ønske om 2 sykehus på Helgeland, vil være pengesluk og regionale konflikter, ved behov for og krav til fordyrende ombygging av 2 sykehus for 80.000 beboere, for vedlikehold, drifts og belastende transport- og miljøkostnader, foruten avhengighet av spesialisthelsetjeneste i vikar-stafetter.

Harald Nyberg

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken