Gå til sidens hovedinnhold

Pyramidespill med kommunale midler

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lederen i Helgelands Blad onsdag, var interessant lesning. Det er ikke bare vi som er opptatt av å bevare naturen, og spesielt den som trues av utbyggingen av Vassenden Kraftverk, som reagerer på disposisjonene til Helgeland Kraft. Redaktør Hofstad er kjent som mannen som avdekket Terra-skandalen. Slik jeg tyder denne lederen hans, værer han at noe liknende er i emning hos kraftprodusenten vår. Å lånefinansiere en utbygging til 233 millioner, med håp om at en øket strømpris framover skal betale moroa, blir vel strengt tatt kalt pyramidespill? Utslippsfri produksjon av strøm i Europa øker kraftig fra år til år, så her kan eierne – nemlig kommunene på Helgeland få seg en kraftig smell. Eller rettere sagt: Vi som bor i disse kommunene får regninga for galskapen.

Men planen om utbygging av Vassenden inneholder mer som taler sterkt imot dette prosjektet. Og nå snakker jeg om konsekvensene for naturen.

SWECO AS skrev på oppdrag fra Helgeland Kraft en utredning som ble publisert den 16. desember i fjor.: «Detaljplan for miljø og landskap. Bygging av Vassenden kraftverk i Leirfjord kommune i Nordland» SWECO sin rapport starter med en konklusjon: «Tiltaket berører ikke kulturminner eller spesielt verdifullt biologisk mangfold, men reindriftens interesser må tas hensyn til».

Denne ble sendt til NVE som godkjente den 22. februar i år, saksbehandler var Morten Henrik Kielland hos NVE og den er undertegnet (to ganger) av Avdelingsdirektør Ingunn Ågard Bendiksen. Her kan vi lese ordrett fra SWECO sin rapport: «Tiltaket berører ikke kulturminner eller spesielt verdifullt biologisk mangfold, men reindriftens interesser må tas hensyn til».

Dette er fullstendig feil. Det vi vet er at:

Nordelva og Sørelva renner ut i Storvatnet, men sprer seg i et digert delta som danner den prioritert vernede naturtype av nasjonal betydning, gråor og hegg, kalt flomvannskog. (A-verdi) Den er omkranset av bjørkeskog med høgstauder, av regional verdi. (B-verdi)

Alle forgreiningene fra de to elvene som renner ut i Storvatnet, bringer med seg enorme mengder biologisk materiale, insekter, egg, larver, mygg og småfluer. Dette gir grunnlaget for det store gyteområdet for sjørøya som finnes nettopp her, og av denne grunn. De nyklekte larvene har med seg en plommesekk som niste de første døgnene etter klekkingen. Men når den er oppbrukt, og larvene ennå ikke er svømmedyktige, er denne mattilgangen fra flomvannskogen grunnen til at de kan spise seg store nok til å bli yngel, og kan dra på matsøk utover i vannet. Denne sjørøya som er landets sørligste, er av ukjente grunner i sterk tilbakegang, og Fylkesmannen krever tiltak for å få den tilbake til normalt nivå.

Når vi så legger til at det er gode fiskevann ødelegges, og at det er det siste sammenhengende området med uberørt natur det er snakk om. Når vi veit at dette området blir brukt av skoleklasser som utendørs klasserom, og er brukt av folk som er glade i natur, jakt og fiske. Når vi veit at Fylkesmannen er imot utbyggingen, at Fylkestinget er imot, Reindriften er imot, Forum for Natur og Friluftsliv er imot, og naturligvis Naturvernforbundet.

Hvorfor dette vanvittige pyramidespillet med pengene våre?

PS. Ytre Helgeland lokallag var på tre befaringer med NVE i fjor, i Leirfjord og Lurøy kommuner. De rapportene jeg nevner over fikk vi ikke tilsendt fra NVE, noe som er et krav siden vi er en «part med rettslig klage-interesse». Vi burde være kjent i NVE, og jeg spør meg; hvorfor måtte vi få papirene fra andre kilder? Uansett, saken er klaget inn av oss til OED som har siste og avgjørende ord. DS

Kommentarer til denne saken