Gå til sidens hovedinnhold

«Dobbel kostnad og Urbanets utredning gir et saklig og godt dokumentert grunnlag for å legge bort Hauan-prosjektet»

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den rikspolitiske prosess tilknyttet debatten om storflyplass på Hauan har i seinere tid tatt en merkelig vending, i forhold til prosessen de siste par årene. For å skaffe seg oversikt over ringvirkningene en storflyplass utenfor Mo i Rana vil ha, engasjerte Samferdselsdepartementet Urbanet Analyse til å foreta en nøytral utredning, betalt av departementet. Mens utredningsarbeidet pågikk i 2015 uttalte en rekke politikere på riks- og fylkesnivå at man ville legge stor vekt på konklusjonen fra Urbanet Analyse i den politiske beslutningsprosessen.

I september 2015 la Urbanet Analyse fram sin utredning som viser at bygging av Hauan og nedleggelse av Mosjøen lufthavn er samfunnsøkonomisk meget ulønnsomt. Det vil kun gi trafikkgrunnlag for et mindre 78-seters fly (Dash-8-Q400) på direkterute Hauan-Gardermoen, altså ingen større jetfly slik PLU har lovet. Utredningen bekrefter at nedleggelse av Kjærstad vil svekke helseberedskapen i vår region.

«Er det demokrati at sentrale politikere lar seg påvirke av holdningskampanjer, betalt av pengesterke aktører?»

I fjor la Avinor fram tall som viser at Hauan antas å koste 2,25 milliarder kroner som er dobbelt så mye som det Urbanet la til grunn. Altså et enda større samfunnsøkonomisk tap. I tillegg er prosjektet svært omstridt på Helgeland.

Polarsirkelen Lufthavnutviklings ledelse sliter med å begrunne investeringen, og har trukket fram en meget kostbar joker: Norges ledende kommunikasjonsbyrå, Gambit Hill & Knowlton, ekspert på myndighetskontakt og holdningskampanjer. Hvorfor? Man vil åpenbart snu de mange negative holdninger til prosjektet og nøytralisere det meget omfattende politiske arbeid som utføres av vanlige folk for å beholde flyplasstrukturen på Helgeland. Kortbanenettet er særlig viktig for ambulansetjenesten, næringslivet og pasienter som skal til større sykehus. En slik omskriving av virkeligheten kan kun gjøres av kampanje-eksperter.

Før jul dukket forslaget om medfinansiering opp i Stortingets korridorer. På NITO-konferansen i Mosjøen i 2014 avviste Henrik Johansen sitt tidlige løfte om økonomisk spleiselag fordi han ikke hadde sans for «bompenger». Nå kom forslaget i ny og flott innpakning og «tidenes spleiselag» er borte. Næringslivet og Rana kommune tilbyr lån til Avinor med ei rente som er betydelig høyere enn det Staten vanligvis betaler for sine lån. I tillegg til gode renteinntekter betalt av Avinor skal næringslivet og Rana kommune innkreve lokale avgifter av flypassasjerene. Man har åpenbart glemt at Avinors konserndirektør Dag Falk-Petersen sa til Helgelands Blad den 10.2.2014 at medfinansieringen skulle være «friske penger som de ikke kan regne med å få tilbake». Er det interessant for næringslivet i Rana?

Dobbel kostnad og Urbanets utredning gir et saklig og godt dokumentert grunnlag for å legge bort Hauan-prosjektet. Men det synes å ha sneket seg inn en merkelig oppfatning i retning av at Rana bør få en storflyplass, helt uten begrunnelse. For argumentene tilsier at den ikke bør bygges. Man overser altså konklusjonene fra Urbanet Analyse, fortrenger doble kostnader og velger å ignorere alle innstendige anmodninger fra befolkningen i Vefsn- og Alstahaug-regionen om å få beholde ambulanseflyet.

Med andre ord: Det ser ut som stemmene fra folket og 12 av 18 ordførere på Helgeland blir overdøvet av meget godt betalte eksperter på myndighetskontakt med hovedkontor i Oslo. Er det demokrati at sentrale politikere lar seg påvirke av holdningskampanjer, betalt av pengesterke aktører? Hva med de mange som bare har gode argumenter, men ikke penger til å finansiere en profesjonell holdningskampanje? Lokalpolitisk arbeid kan fort oppleves som meningsløst hvis de sentrale myndigheter godtar at betalte kommunikasjonsbyråer legger premissene for viktige rikspolitiske beslutninger. Et slags konsulentstyrt demokrati?

I Helgelendingen 2. januar skriver et foreldrepar om sin tre år gamle datter som plutselig ble meget alvorlig syk, og som fikk ambulanseflytransport til St. Olavs Hospital i siste liten. Foreldrene skriver at det lokale sykehuset og den lokale flyplassen i Mosjøen reddet barnets liv.

Vi har mange slike eksempler. Gambit Hill & Knowlton er godt betalt for å så tvil om den viktige betydning flyplassen på Kjærstad har.

Jeg forventer imidlertid at våre folkevalgte i regjering og storting tar vanlige folks livserfaringer på alvor og legger vekk et eventyrlig storflyplassprosjekt som rent økonomisk ikke tjener verken Helgeland som region eller landet som helhet og som dessuten klart bidrar til å svekke ambulansetjenesten for deler av Helgeland.

Kommentarer til denne saken