«Saken om omsorgsboligene har vært ute på flere høringer, uten store motforestillinger»

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerByggingen av omsorgsboliger i sentrum av Hattfjelldal har den siste tiden skapt et visst engasjement blant kommunens innbyggere. Det er med tungt hjerte vi ser at dette begynner å gå for langt. Det publiseres usaklige og hetsende kommentarer fra både offentlige, og falske profiler på Facebook, samt meldinger til enkeltpersoner. Dette kan vi ikke godta. Jeg vil med sikkerhet si, at et samlet kommunestyre tar sterkt avstand fra dette.

Som politikere i kommunestyret er vi ansvarlige for de vedtak vi gjør, og at det grunnlaget vi gjør beslutningene våre på er tuftet på fakta og faglige råd. Synsinger fra enkelte i befolkningen kan derfor ikke tas inn i denne behandlingen. Det er bra at befolkningen engasjerer seg, dette har vi ingen ting mot, men det må komme til rett tid og sted.

Saken om omsorgsboligene har vært ute på flere høringer, uten store motforestillinger. Vi er ikke bestandig enige inne i kommunestyrerommet, heller ikke i denne sak. En ting vi var enige om er at disse boligene må bygges snarest. Dette er en sak som har vært oppe i flere runder uten at det er kommet til en løsning. Brukerne har her ventet lenge, og noe må skje. Dette er en sak som gjør et stort innhogg i kommuneøkonomien, og nye planlegginger vil føre til store merkostnader.

Å være politiker er ikke bestandig enkelt, men vi gjør så godt vi kan for å imøtekomme flertallet i kommunen. Dette skal gjenspeiles i fordelingen av mandater i kommunestyret. I ovennevnte sak om omregulering, endte avstemningen med 10 mot 7 stemmer, altså et flertall.

Det behandles et stort antall saker i løpet av et år, og det er ikke bestandig enkelt å se hvilke saker som skaper engasjement. Folkemøter er prøvd, med blandet hell. Om denne saken hadde trukket folk, er vi noe usikker på. Befolkningen må ta et større ansvar for å følge med selv, men vi kan også bli bedre. Endringer er allerede synlige. Saker blir delt på Facebook, og det meste ligger til enhver tid ute på kommunens hjemmeside.

Vi går nå inn i en periode med valgkamp. Krefter sentralt har stor innvirkning på hvordan vår kommune kan driftes i årene framover. I Hattfjelldal er det i all hovedsak de rødgrønne som er representert. Vi håper at denne delen av de politiske parti tar over roret sentralt fra høsten av. Dette kan ha mye å si for vår videre drift som egen kommune. Å vi håper at valget kan skape like stort engasjement. 

Ønsker med dette at kommunens innbyggere tar tak i måten ting blir framstilt på, og at vi kan leve videre i samme ro og harmoni, som denne bygda er kjent for. Vi har mye og være stolt over i Hattfjelldal. Ikke alle har det like godt som vi har det her. Dette bør vi tenke over, før vi lar ei fjær bli til ti høns.

Med vennlig hilsen

Kjetil Sjåvik, gruppeleder SP/BL

Artikkeltags