Svar på Tone Waaler sitt avisinnlegg "Hvem bestemmer egentlig i Hattfjelldal?"

ALVORLIG: Ordfører Harald Lie (t.h.) mener det er alvorlig når en representant i kommunestyret viser mistillit til rådmann Stian Skjærvik, som svar på Tone Waaler sitt leserinnlegg fra før helga. Foto: Rune Pedersen

ALVORLIG: Ordfører Harald Lie (t.h.) mener det er alvorlig når en representant i kommunestyret viser mistillit til rådmann Stian Skjærvik, som svar på Tone Waaler sitt leserinnlegg fra før helga. Foto: Rune Pedersen

Av
DEL

MeningerDet er politikerne som styrer, men fellesskapet som bestemmer.

I Hattfjelldal kommune skal vi samarbeide så godt det lar seg gjøre innenfor det regelverk som gjelder. Vi har delegasjonsreglement som gir myndighet og ansvar til ulike personer og grupper, og vi har klare regler i forhold til arbeidstakeres rettigheter, også rådmann. Det er direkte feil når representant Waaler omtaler kommunens øverste leder som om han bare skal være saksbehandler. Vi er selvsagt glad for at rådmann tar på seg saksbehandlingsoppgaver for å avlaste egne ansatte. Videre er Hattfjelldal kommunestyre meget godt fornøyd med sin rådmann både i forhold til ryddige papirer, men ikke minst for god økonomistyring. Saker blir godt utredet til tross for små ressurser, og vi har dyktige tillitsvalgte og ansatte som samarbeider godt med rådmann. Kommunestyret har bestilt medarbeiderundersøkelser og det viser seg at kommunen vår fungerer godt.

Det er politisk nivå som styrer og de velges hvert 4. år. Vi er alle sterkt oppfordret til å holde oss til sak og ikke person. Vi har et etisk regelverk vi skal følge. Det er ordfører som er bindeleddet til rådmann. Og det er bra om kommunestyrerepresentanter skriver i avisa om de er for eller mot saker, eller om de ønsker slik eller slik utredning. Så blir det da viktig at de følger dette opp i møter og kommer med forslag til vedtak slik at meningene blir synlige. Det er politikerne som gjør vedtak, som administrasjonen styrer etter. Disse vedtakene er fattet ut fra faglige utredninger. Om ikke disse er gode nok må vi be om mer utredning. Det gjør man ikke i avisa, men i politiske møter. Det vil selvsagt være umulig å be om mer enn det det er ressurser til. Kontrollutvalget har som oppgave å følge med på administrasjon og ordfører og se til at de følger opp det som er vedtatt.

Det er alvorlig når en representant i kommunestyret viser mistillit til rådmann i media. Da er det viktig at resten av kommunestyret stiller opp og sier klart ifra at dette ikke er greit. Kommunen skal være en trygg arbeidsgiver også for rådmann.

Sittende kommunestyre har hatt 4 runder med folkevalgtopplæring, og det hadde sikkert vært bra å ha mer, selv om det er 3 runder mer enn tidligere. Men skolering koster også både tid og penger. Det er når man er trygg på regler og system at en kan bli god i å utøve politikk. Rådmann og hans stab skal være trygge på at de har full støtte i kommunestyret, og at det er kommunestyret som sitter med ansvaret selv om vi nå er inne i en tid med store utfordringer. Jeg oppfordrer derfor partiene sterkt til å drive intern skolering. I tillegg til at en blir flinkere, gir det økt handlingsrom.

Det er mange saker som det kan jobbes politisk aktivt med. Blant annet næringsutvikling, språkforvaltning, skogvern, rovvilt, motorferdsel i utmark, arealplanlegging, sykehus, ambulanse, eldreomsorg, skole, veier, mobilnett, internett, kraftutbygging med mer. Det er mer enn nok å ta tak i, og heldig vis får vi god faglig støtte fra rådmann der vi ber om det.

Kanskje blir det tid til litt ferie og fritid i sommer, og så blir det full gass når ferien er over.

Ønsker alle en riktig god sommer.

Artikkeltags