«Det helt i tråd med godt folkevett at over 60 prosent av ranværingene ikke gir sin tilslutning til at 300 millioner av kommunens penger går til byggestart på Hauan»

Av
DEL

LeserbrevHele 44,4 prosent av ranværingene er usikre på om det er riktig av Rana kommune å bruke 300 millioner kroner på ny flypass, skrev Rana Blad 1. mars, basert på en meningsmåling utført av InFact i februar i år. Over 60 prosent i alle aldersgrupper er enten negative eller svarer «vet ikke». Det bør være en skikkelig tankevekker for kommunepolitikerne i Rana som skal forvalte kommunens skatteinntekter til beste for alle innbyggerne.

Aldersgruppen 30 til 44 år er mest skeptisk til denne pengebruken. Her er det kun 22,6 prosent som er positiv til at kommunen bruker 300 millioner kroner på ny flyplass. Hele 77,4 prosent er enten negative eller har svart «vet ikke». Det er fullt forståelig! Personer i aldersgruppen 30 til 44 år har barn i barnehagen, i barneskolen og i ungdomsskolen. De vet at barnehager og gode skoler i nærmiljøet er uhyre viktig. Dårlig kommuneøkonomi fører ofte til nedlagte barnehager og skolesentralisering med i verste fall dårlig læringsmiljø som resultat. Dessuten er alle avhengige av gode kommunale veier, og skikkelig snørydding på vinters tid slik at både barn og voksne kommer seg trygt fram.

Urbanet Analyse skriver i hovedrapporten at de legger til grunn at flyprisene til Oslo fra en ny flyplass ved Mo i Rana vil ligge en god del høyere enn prisene fra Bodø og Trondheim, og antyder en prisreduksjon på 15 til 25 prosent fra dagens nivå. Passasjergrunnlaget tilsier at direkteruten til Oslo blir betjent av en 78-seters Dash-8 helt fram til 2055. (s. 29, 31 og 32 i Urbanets Analyse) Store jetfly og sydenturer er ikke aktuelt.

Hva er viktigst for en barnefamilie som vurderer å flytte til Mo i Rana? Gode barnehager, gode skoler i nærmiljøet og en trygg skolevei, eller flypriser som ligger 15–25 prosent under dagens nivå?

I meningsmålingen har InFact stilt følgende spørsmål: «Hva er din holdning til at Rana kommune skal bruke 300 millioner kr for å sikre at den nye storflyplassen bygges allerede nå?». Dette er en tendensiøst spørsmål der 300 millioner kroner fra kommunen sikrer ny flyplass. Det stemmer jo ikke. I Nasjonal Transportplan for perioden 2024–2029 er Hauan-prosjektet ført opp med en statlig bevilgning på 1,47 milliarder kroner. Men dette er kun en plan. Videre forutsettes at 600 millioner kroner dekkes gjennom lokale bidrag. I et brev til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU), datert 5. februar 2019, understreker Samferdselsdepartementet at økonomisk bidrag fra staten til en eventuell ny lufthavn ikke er aktuelt før i perioden 2024-2029, og det «føreset at Stortinget løyver dei naudsynte midlene». Stortinget har altså ikke bevilget en eneste krone til Hauan, og framtidige storting er heller ikke forpliktet til å bevilge penger til dette flyplass-prosjektet.

Selv om Rana kommune bruker 300 millioner kroner for å starte bygging nå, har man altså ingen garanti for at Stortinget bevilger 1,47 milliarder kroner til storflyplass på Hauan. (NTP s. 117) Når samferdselsminister Jon Georg Dale gjentatte ganger har presisert at en tidlig byggestart i regi av PLU skjer for egen regning og risiko, så er det snakk om en reell risiko. I en pressemelding i januar i år uttalte samferdselsministeren at «det skal tas nye grep for å få meir infrastruktur ut av kvar samferdselskrone». Kostnadene skal ned. Statsråden krever også at regionene må gjøre reelle prioriteringer og finne ut hvilke utfordringer det er viktigst å løse. – Dette tolker vi slik at Nordland må bestemme seg for hva som er viktigst for befolkningen i Nordland: Ny flyplass i Bodø eller ny flyplass i Rana.

Den teknologiske utviklingen går lynraskt, og vi ser allerede konturene av hvordan flyreiser fra småflyplassene i Norge kan endre seg. Utviklingen går i retning av elektrisk/hybriddrevne fly som vil kunne gi et billigere og veldig bra tilbud på dagens småflyplasser. Kanskje spesielt på Helgeland, som sammen med resten av Nordland forhåpentligvis får en ny stor hovedflyplass i Bodø.

Ved å starte flyplass-bygging nå risikerer PLU, private aktører og Rana kommune at de må ta hele regningen på 2 milliarder kroner, eller mer hvis justeringer i NTP fører til at Hauan blir tatt ut av NTP, eller utsatt på ubestemt tid for å gi plass for ny lufthavn i Bodø eller andre viktige samferdselsprosjekt. Avinor har forresten anslått prisen på Hauan til 3 milliarder kroner. På denne bakgrunn er det helt i tråd med godt folkevett at over 60 prosent av ranværingene ikke gir sin tilslutning til at 300 millioner av kommunens penger går til byggestart på Hauan.

Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn

Jørn Aavik, Roy Otto Solvang, Kåre Bergsnev

Artikkeltags