«Det nytter lite å ha all verdens ildsjeler som legger mye av sin fritid til å holde bygdene levende, når elementer i kommunen motarbeider dette»

UTGIFTER: Eiendomsskatt og bompenger rammer befolkningen i bygdene i Vefsn, påpeker representanter for bygdelagene i Vefsn.

UTGIFTER: Eiendomsskatt og bompenger rammer befolkningen i bygdene i Vefsn, påpeker representanter for bygdelagene i Vefsn. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Eiendomsskatt på bygdene i Vefsn

LeserbrevÅpent brev til ordfører, Vefsn kommunestyret og Skattetakstnemda.

Et Eiendomsskatt brev dumpet ned i postkassen her om dagen, tidligere var det sendt beskjed at det lå på Altinn.no med e-post og SMS, ikke alle har internett eller mobil dekning på bygda må dere forstå. Hvorfor kommer dette når kommunen går så det griner med 60 millioner i overskudd? Rene private suksess bedriften Vefsn kommune, dyktige regnskapsfolk og Rådmann kan vi slå oss på brystet med, ingen TERRA skandaler her!

Med alle disse ekstrautgiftene så er det snart ingen ungdommer som vil bosette seg i bygde Vefsn etter endt utdannelse, de kan ha pågangsmot og en «gründer tanke» eller to i kofferten, som kunne ha skapt arbeidsplasser på bygda slik at vi kunne slippe å passere alle bommene?

Vi har flotte «bygdiser» som skaper fritidsaktiviteter, turgrupper for små, store og eldre, jobber for å få skuter løyper i ordnede forhold, holde de flotte skiløypene farbare hele vinteren, skape liv og røre med bygde arrangementer, og jobbe for gode bredbåndsløsninger, alle de rundt oss som brenner for å skape bolyst og levende kulturbygder, de som vi er så glade i, og nå og da irriterte over når man settes på en eller annen komiteliste, mange har utallige dugnadstimer for fellesskapet i bygdene.

Det nytter lite å ha all verdens ildsjeler som legger mye av sin fritid til å holde bygdene levende, når elementer i kommunen motarbeider dette.

Spørsmål:

1. Lovnader til bygdefolket i Vefsn om eiendomsskatt, nei det skulle det ikke bli, hvorfor er lovnadene noen få år etterpå ingenting verd?

2. Lovnaden om pendlertilskudd for de berørt av veibom, en halv million skulle bevilges i begynnelsen, hvor blir det av disse ordningene som Vefsn kommune har lovet oss?

3. I dag har vi bom skatt mellom bygdene hver gang vi skal noe sted må vi passere en eller flere bommer, med litt kløkt kunne dette vært unngått, hvorfor tenkte ikke kommunestyre på dette når de fattet vedtak om plassering?

4. Vil kommunen jobbe for fritak i eiendomsskatt for de berørte av bom mellom bygdene, slik at man ikke ødelegger naturlig samhandling mellom Fustvatn, Herringen, Ømmervatn, Drevja, Toven og Drevvatn som eksempel?

5. Ett fullstendig ubegripelig sonekart i dårlig oppløsning ligger ved brevet, det tilkjennegir at eiendommer uten kommunalt vann og/eller kloakk nett, tidvis uframkommelige kommunale grusveier, dårlig mobil dekning, dårlig internett dekning, langt unna sentrum, ikke gatelys, med veibommer uten «times regel for bompasseringer», er satt i samme bolig takst sone for eiendomsskatt som de som ikke har disse utgifter, hvordan kan dette gå til, hva har medlemmene i Skattetakstnemnda tenkt å gjøre med dette?

6. Blir det eiendomsskatt på hus ved nedlagte gårder hvor gjenlevende pensjonist lever?

7. Er det rart vi føler oss løyet for, og holdt for narr, når vi nå har bom uten kompensasjon, nå får vi eiendomsskatt, kjempe for de få tilbud vi har på bygda må vi også titt og ofte, vil virkelig flertallet i Vefsn kommunestyre og kormannskapet bygdevefsn vondt?

Forslag:

1. At hovedsakelig alle i områder satt til rødt og rosa i sonekartet har fritak for eiendomsskatt.

2. At alle som må passere bom for å komme ned til kommunesentret i Mosjøen blir satt i sone rødt og dermed får en eiendomsskatt på 40 prosent av taksert bolig verdi.

3. At alle de som er/ikke er berørt av bom i dag får en eiendomstakst sone som harmonerer bedre etter intensjonene i takseringsdokument, grusvei, avstand til sentrum, bom med mer blir vektlagt med større sone differensiering lokalt.

• Eiendomsskatt er usosialt, den sammen med bom rammer alle likt, om du er fattig eller rik, om du har stor betalingsevne eller ikke.

• Med bommene er vi allerede påført ekstraskatt på 18–40 tusen for at gjennomgangstrafikk nord, vest og sør kan suse forbi i stor fart.

• Det er mange av oss som med eiendomsskatt og bom utgifter må bruke alle feriepengene for å holde oss flytende med disse lokale ekstra skattene.

Vi ser allerede at bygdene som ikke blir berørt av bom, og som har asfalt på veiene, har bedre tiltrekningskraft på ungdom i etableringsfasen, det skapes Bolyst og optimisme som igjen tiltrekker flere til å se bygdevefsn sine mange kvaliteter, selv om det er dyrere å bo på bygda i utgangspunktet, ser mange verdien i stillhet, natur og sosial likhet.

Vi trenger at flertallet av kommunestyrerepresentantene holder bygdefolket under sine vinger, uten det vil det ikke bli attraktivt å bo i distriktene, og bygdene vil til slutt dø ut, sammen med vedlikeholdet av kulturlandskapet som gjør at det er «vakkert» for ferierende og by borgerne å gå på tur- postene i fjelltrimmen, se velholdte hus og vedlikeholdte nedlagte gårder, noen få bruk har satset videre med livslyst og er i levende drift, dermed sikres matvarer til Vefsningen, andre tider kan fort oppstå i den urolige internasjonale tid vi er inne i.

Og så gjenstår ett siste spørsmål, hvem skal vi stemme på til neste høst for å få en fornuftig eiendomsskatt, en rettferdig bomplassering og asfalt på bygdeveiene?

Trond Langmo

Petra Fransson

Steinar Brubakk

Jan Haukland

Lisbeth Langmo

Bjørn Kjønnås

May Kristin Haugen

Sissel Rabben

Johan Edmund Knutsen

Kristin Engen

Regine Amundsen

Linn Drevland

Anders Salamonsen

Artikkeltags