Gå til sidens hovedinnhold

DNA, skaperens fingeravtrykk

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Ole Petter Laksforsmo Vindestads innlegg i denne avis.

Jeg burde vel takke for en utmerket forelesning om Darwins teorier. Så mye nytt er det da ikke, men det er i full overensstemmelse med det som forfektes ved våre universiteter og høyskoler.

Det som imidlertid fikk meg til å snu er i hovedsak dette:

1 Oppdagelsen av DNAs omfattende betydning ved Watson, Crick og Wilckins.

2 Kjennskapet til den omfattende virksomheten som foregår i den levende cellen.

3 Alle arter, store eller små, dyr eller insekter – er designet og med et eget gen for hver art.

4 Proteinsyntesen.

Å gå i dybden i alt dette, er ikke mulig i et kort leserbrev. Men jeg tror tiden er inne til å sette søkelyset på viktige deler av evolusjonslæren, makroevolusjonen.

Det ble hevdet i leserbrevet at jeg «har glemt» evolusjonslærens viktigste dogme, det naturlige utvalg. Det har jeg da ikke. Hva har «Survival of the fittest « å gjøre med det jeg mener er skaperens fingeravtrykk.

Evolusjonister hevder at all informasjon som finnes i vårt DNA har oppstått tilfeldig på grunn av mutasjoner og genforandringer. Bare tanken på at denne uhyre nøyaktige og livsnødvendige informasjon skal ha oppstått av seg selv, virker meningsløs. Og dessuten må vi ikke glemme at mutasjoner og genforandringer bare virker når DNA allerede eksisterer. Det skulle derfor være unødvendig å presisere at mutasjoner aldri kan være opphavet til DNA.

Den levende cellen og alt det som foregår i den – er i seg selv et under. Og i kjernen av cellen finner vi da dette DNA-molekylet. Ingen kan forklare hvordan dette molekylet er blitt til. Det finnes mange teorier, men ingen holdbare. F. Crick, som var med og konstruerte denne modellen, skjønte heller ikke dette. Han mente det kunne ha kommet fra en annen planet. Så jeg er nok ikke den eneste som undres. Jeg går da over til et annet fenomen:

Proteinsyntesen

Menneskekroppen inneholder over 100.000 ulike proteiner. Proteiner er knyttet til en eller annen form for liv. Biologiske proteiner er bygget opp av 20 forskjellige aminosyrer. Disse må i det enkelte protein følge etter hverandre i en bestemt rekkefølge. Oppskriften til alle disse 100.000 forskjellige proteiner er lagret i DNA. Spørsmålet er da hvor kommer denne informasjonen fra?

Slik informasjon blir ikke til av seg selv, og DNA fabrikkerer ingen informasjon. Den lagrer bare. Informasjon krever en informant. Og hvem er det? Det nytter lite med evolusjonistiske forklaringer. for her blir hvert enkelt proteinmolekyl beskrevet i minste detalj. Eks. Hemoglobin. Dette molekylet inneholder 574 aminosyrer. Disse må ha en riktig rekkefølge i systemet, ellers vil prosessen mislykkes. Er det ikke ganske opplagt at her må det være et intelligent vesen som styrer det hele og ikke «den blinde klokkemakeren «?

Hvor mange arter som finnes på jorden, kjenner jeg ikke til. Men ett vet jeg – at hver eneste har sitt spesielle DNA og sitt spesielle gen for arten. Sannsynligheten for at alt dette er blitt til ved makroevolusjonens blinde krefter er lik null.

Til slutt vil jeg berolige Ole Petter L.V. med at – uansett hans holdning til vitenskapelige, religiøse forskere – så er livet så mangfoldig at det vil være god plass – både for troende og ikke-troende forskere. Hans postulat om at «en religiøs forklaring representerer en forskingsmessig fallitterklæring», foranlediger et lite tillegg: Det har ikke lyktes ved naturvitenskapelig forskning å føre sannhetsbevis for den delen av evolusjonslæren som går under makroevolusjonen. Man har forsøkt ved å skape en slags form for liv, men har ikke lyktes.

Kommentarer til denne saken