"Vi har stilt spørsmål til at politikerne i Vefsn uten videre godtar at odden i Urdsdalen blir rasert med et planlagt fergeleie"

Av

Flytting av fergeleiet i Mosjøen.

DEL

LeserbrevStøttetgruppa for flytting av fergeleiet til Halsøy har siden fylkestinget fattet vedtak om flytting av fergeleiet til Urdsdalen, arbeidet opp mot politikere lokalt, i fylket og Statens vegvesen, for å dokumentere at avgjørelsen var fattet på feil grunnlag.

Grunnen til at fylkestinget valgte Urdsdalen og ikke Halsøy da fergeleiet skulle flyttes, var ferjas økte årlige driftsutgifter på 2 millioner grunnet  lenger seilingslengde fra Halsøy, samt høyere byggekostnader på 20 millioner kroner (50 millioner for Urdsdalen og 70 millioner for Halsøy).

Vegutredning FV 146 fra Statens vegvesen, grunnlaget for fylkestingets valg, mener vi har mange feil og store mangler. Utredningen utelater at 6 km kommunal og privat veg fra Nyland til Urdsdalen må omklassifiseres til fylkesveg, noe som ifølge SSB vil gi Nordland fylke en utgift på 1,3 millioner kroner årlig i drift og vedlikehold.

Den nevner heller ikke faste utgifter til skolebarnkjøring fra Urdsdalen til Granmoen på ca kr 800 000 eller bussforbindelse Mosjøen – Urdsdalen på 800 000 pr år. Dette utgjør totalt ca 2,9 millioner kr pr år i faste utgifter for Nordland fylke. Dersom fergeleiet flyttes til Halsøy eller Flokkmannkaia, er det bussholdeplass innen 300 meter fra fergeleiet og dermed ingen faste utgifter verken til skolekjøring eller øvrig transport. 

Når det gjelder byggekostnader, ble budsjett for Urdsdalen oppjustert til 82 millioner kroner av Statens vegvesen like etter at vedtaket ble fattet  Ser man på de ferskeste plantegningene fra Statens vegvesen, ser man at dette beløpet står i fare for å bli kraftig oppjustert.

(Leserbrevet fortsetter under bildet)

Vi har stilt spørsmål til at politikerne i Vefsn uten videre godtar at odden i Urdsdalen, et mye brukt utfartsområde av innbyggerene, blir rasert med et planlagt fergeleie som med fordel kan legges til industriområde på Halsøya eller i tilknytting til Flokkmankaia. Når det gjelder smart by-og trafikkplanlegging, mener vi det er naturlig at fergeleie legges til det trafikknutepunktet alle ønsker Mosjøen skal være. Med andre ord; i nær tilknytting til flyplass, jernbane, bussterminal og Mosjøen havn.

I dette tilfelle har Statens vegvesen og politikere bestemt at fergeleiet flyttes 22 km ut fra trafikknutepunktet, noe som strider mot all sunn fornuft og medfører ulemper for mange brukere av fergeforbindelsen.  Ekstra spesielt er dette da fergeleiet lar seg bygge billigere i Mosjøen. Det er vi brukere av veg-og fergeforbindelsene det bør legges til rette for, ikke for Statens vegvesen og politikere med spesifikke ønsker.

Vi har full forståelse for Helgeland havns ønske om å utnytte, samt videreutvikle området der fergeleiet ligger i dag. Samtidig vil vi gi honnør til havnesjef Kurt Jessen Johansson og hans medarbeidere, for en innovativ og løsningsorientert  ide som alle parter er fornøyd med. Det vil være vanskelig for Statens vegvesen og fylkespolitikere fortsatt å  argumentere for Urdsdalen.

Dersom Helgeland havn, i likhet med oss,  ønsker fortgang i arbeidet med flytting av fergeleiet bør alternativ Flokkmankaiet velges. En videre utredning av flytting av fergeleiet til Urdsdalen vil både være så tid-og resurskrevende, at Nordland fylke utsetter bygging nok en gang.

Støttegruppa for flytting av fergeleiet til Halsøya/Flokkmankaia:

Knut Walnum
Bodil Inger Pedersen
Magne Opland
Merete Halsvik
Gry Vikdal
Roger Eliassen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags