«EØS-avtalen tjener Norge godt, men ...»

Av
DEL

LeserbrevJan Otto Fiplingdal stiller spørsmålet hva er så bra med EØS-avtalen som et tilsvar på mitt leserinnlegg. Det enkleste svaret er: les mitt innlegg «EØS-avtalen har tjent Norge godt»

I ditt innlegg kommer du med en del fakta og synsing rundt de utfordringer som vi opplever i arbeidslivet. Dette særlig med tanke på konkurransesituasjon for enkelte bransjer hvor vi ser at utenlandske selskap vinner anbud i Norge, samt utflagging av Norske selskap og en trussel mot de fremforhandlede avtaler vi har i Norsk arbeidsliv.

Arbeiderpartiet har i hele sin historie kjempet skulder ved skuldet sammen med fagbevegelsen for å sikre og bedre arbeidstakernes rettigheter og arbeidsvilkår. At arbeiderpartiet er i førersete når det gjelder kampen mot sosial dumping og sikring av like konkurransevilkår er bare naturlig. EØS-avtalen er en dynamisk avtale som også tar inn element nettopp for å sikre arbeidstakere mot utnytting som vi har sett eksempler på innen transportnæringen blant annet.

Når jeg setter et men i overskriften er det fordi dagens regjering fører en politikk hvor man åpner opp for salg og konkurranseutsetting av statlige selskap som har tjent landet godt i generasjoner. Det er selskap som er viktige bidragsytere med inntekter til å finansiere vår velferdsstat. Høyre og Frp har privatisering av statlige selskap i sine programmer, de sitter i en flertallsregjering, da er det naturlig at det blir en del av regjeringens politikk. Arbeiderpartiet har en annen politikk, vi ønsker å videreføre statlig eierskap for slik å sikre nasjonale interesser.

Min kritikk av Senterpartiet vedrørende EØS står fast. Sp sin proteksjonistiske holdning rundt EØS-avtalen er uansvarlig og setter masse av arbeidsplasser rundt om i landet i fare. Senterpartiet sier klart at de ikke ønsker EØS-avtalen. Vi har mange kommuner hvor hjørnesteinsbedriften er helt avhengig av EØS-avtalen for å ha sikker og forutsigbarhet for salg av sine varer.

Arbeiderpartiet er en garantist for EØS-avtalen, og å videreutvikle samarbeidet i den. Arbeiderpartiet vil føre en nasjonal politikk som sikrer Norske interesser og arbeidsplasser innenfor de rammer som avtalen åpner opp for.

Bjørn Ivar Lamo
Leder Grane Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags