«At Mo i Rana er det største sykehuset på Helgeland er ikke fake news»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerAt Mo i Rana er det største sykehuset på Helgeland er ikke fake news

Ordfører Bård Anders Langø påstår i et nytt leserbrev at jeg presenterer falske nyheter når jeg dokumenterer, basert på offisielle tall fra Helgelandssykehuset, at Mo i Rana er det største sykehuset på Helgeland.

Dette synes jeg er både trist og uverdig av en politisk kollega. Det er legitimt å kjempe for sitt eget sykehus. Det gjør vi også. Basert på fakta.

Men det er urovekkende for målet om en saklig debatt når Helgelendingens overskrift fra siste formannskapsmøte i Alstahaug er: 

«Alstahaug-politikerne kritiske til sykehusrapport: – Det eneste den kan brukes til, er å fyre opp i peisen!»

En dårlig sak blir ikke bedre selv om halvsannheter og omtrentligheter gjentas med stadig større bokstaver. Og det er lite nytt å lese i det siste innlegget fra ordfører Langø.

La meg derfor gjenta. Mo i Rana er det klart største sykehuset på Helgeland.

Heglelandssykehuset har:

  • 579 årsverk i Mo i Rana og 430 årsverk i Sandnessjøen.
  • 258 årsverk med leger og sykepleiere ved enhet Mo i Rana. 207 årsverk ved enhet Sandnessjøen.

Jeg støtter meg på den eksterne ressursgruppa som i sin rapport har konkludert med at sykehuset i Mo i Rana har «det største og bredeste fagmiljøet». Den eksterne ressursgruppa består av solide fagfolk uten tilknytning til Helgeland og har all interesse i å få fram fakta.

Det er for så vidt positivt at Lange innrømmer at sykehuset i Mo i Rana er størst om det også telles med psykiatriområdet. Men når han samtidig hevder at Sandnessjøen er det største sykehuset innenfor somatisk behandling (kirurgisk og medisinsk) så er det rett og slett ikke riktig. 

Det er betydelig flere årsverk knyttet til somatisk behandling i Mo i Rana (363) enn i Sandnessjøen (311). Om vi i tillegg tar med psykiatri er det mer enn 100 flere årsverk i selve pasientbehandlingen i Mo i Rana enn i Sandnessjøen. 

I mitt forrige svar viste jeg til den metoden som helsemyndighetene bruker for å måle aktivitet ved sykehus, DRG- poeng (diagnoserelaterte grupper). Som jeg viste i mitt forrige svar er pasientbehandlingen (målt i DRG-poeng) betydelig større i Mo i Rana enn i Sandnessjøen:

  • Somatisk aktivitet: Mo i Rana 6.920 DRG-poeng, Sandnessjøen 5.440 DRG-poeng
  • Kirurgisk aktivitet: Mo i Rana 4.130 DRG-poeng, Sandnessjøen 2.580 DRG-poeng

Helsedirektoratet skriver følgende om DRG på sin hjemmeside: 

«DRG gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter.»

Langø mener jeg «roter til» diskusjonen med det kompliserte systemet rundt DRG, fordi DRG kun «er et finansieringssystem for den statlige helsetjenesten». Jeg vil minne Langø om at det er Helsedirektoratet selv som har slått fast at den beste måten å sammenligne sykehus som gjør til dels ulike ting, er DRG. Nettopp fordi det ellers er umulig å sammenligne «epler og pærer» som Langø skriver.

Langø viser videre til at Helgelandssykehusets egen statistikk viser at det i Sandnessjøen var 4751 heldøgns opphold i 2018, mens det på Mo i Rana var 4678 heldøgns opphold samme år. Her vil jeg minne om at det ikke er et mål i seg selv med flest mulig liggedøgn på våre sykehus.

Det jobbes derimot aktivt for å få ned antall liggedøgn.

Viktig å opprettholde fagmiljøet i Sandnessjøen

Jeg er enige med Langø i at det er mye kvalitet og mange dyktige fagfolk ved sykehuset i Sandnessjøen. Som i Mo i Rana. Og jeg er som Langø opptatt av at dette fagmiljøet blir tatt vare på og videreutviklet best mulig som en ressurs for hele Helgeland.

Det virker på meg som om kommuner på Nord-Helgeland er alene om å jobbe for å opprettholde et sykehus med akuttfunksjon i Sandnessjøen, som en del av en balansert beredskaps- og sykehusstruktur for hele Helgeland.

Jeg er ikke overbevist om at alle de 12 ordførerne som jobber for ett sykehus sør for Korgfjellet har samme agenda. Og det er ikke fake news.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags