«Hallo Vefsninger – på tide å våkne»

Av
DEL

LeserbrevHvis det planlagte vindkraftanlegget på Øyfjellet blir en realitet vil det overgå enhver forestilling og fiksjon. Omfanget og raseringen av natur og omgivelser vil bli ufattelig omfattende og berøre alle som bor i Mosjøen og omegn. Tapet av et unikt, kjært og ikke minst tilgjengelig friluftsområde vil være tapt for alltid.

Det hele starta med Øyfjellet Vindpark (etablert av en gruppe mannfolk i Mosjøen) Så kom Eolus Vind (svensk selskap) inn i bildet – og nå er hele vindkraftprosjektet overtatt av Aquila Capital. Et tysk finansselskap som allerede har kjøpt opp storparten av småkraftverk i Norge – og som nå kaster seg på vindkrafta. I Tyskland er helseproblemene som følge av monstermastene blitt så store at de har starta en nedbygging av vindkraftindustrien og demonterer sine egne turbiner i områder hvor motstanden i befolkningen er blitt for stor.

Ettersom Aquila Capital har ett eneste formål: Nemlig å tjene mest mulig penger – har de nå sett seg ut Norge som et nytt og gunstig mål for investering i vindkraftutbygging. Til tross for egne erfaringer har de ingen skrupler med tanke på delta i rasering av norsk natur og bidra til helseproblemer og sykdomsstatistikk i den norske befolkningen.

Ettersom den planlagte vindkraftutbyggingen på Øyfjellet er av gigantisk størrelse – er dette et særdeles attraktivt prosjekt for et finansselskap som skal få kapitalen til å yngle.

Planene om vindkraftutbyggingen på Øyfjellet har fra politikere og utbyggers side i altfor lang tid levd under radaren og vært til de grader underkommunisert. Igjennom det siste året er imidlertid mye informasjon om de negative konsekvensene kommet fram gjennom aviser og sosiale medier (se Facebook gruppa: Bevar Øyfjellet)

Jeg oppfordrer befolkningen i Vefsn til å sette seg inn i hvilke enorme verdier mennesker og natur blir frarøvet hvis utbyggerne skulle nå fram med sine destruktive planer. Gjør noe – gå sammen i et folkelig opprør mot et industriprosjekt som vil rasere den nære naturen og muligheten for friluftsliv i et unikt fjellområde som svært mange av dere er så glade i.

Et vindkraftanlegg av den dimensjon som er planlagt i Øyfjellet vil medføre naturødeleggelser som aldri lar seg reparere. Og arealet vil for evig og alltid være i tysk eller annen nasjons eierskap. Hjemfallsretten gjelder ikke for vindkraftutbygging i Norge. I tillegg viser erfaring og forsking at de belastninger som turbinene utløser (lavfrekvente lydbølger – forurensing av grunnvann – lys, lyd og bevegelsesforstyrrelser) påvirker befolkningens helse både psykisk og fysisk – men også denne delen av vindkrafteventyret er kraftig underkommunisert.

Vi trenger ikke vindkraft i Norge. Det er en avsporing i det som myndighetene kaller det grønne skiftet. Vi har nok kraft i landet vårt og skal heller ikke være et såkalt grønt batteri for Europa. Vi serveres løgner fra våre lokale politikere og sentrale styresmakter.

Det haster med å ta grep og yte motstand for å berge vår nære natur – våre omgivelser – og folkehelsa. FNs Naturpanel har nylig konkludert med at tap av naturareal er minst like skadelig for klima som global oppvarming. Vi ønsker alle et godt liv for oss selv og våre barn og barnebarn. Å gi slipp på naturen medfører umenneskelige tilstander – kjemp for det som du har kjært!

Nå gjelder det Øyfjellet og den nære naturen, trivsel og livskvalitet for befolkningen i Vefsn.

Bevar Øyfjellet – ikke minst for framtidige generasjoner på Helgeland.

Tone Toft i Brasøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags