Bunadsgeriljaen på Helgeland presiserer: Vi har ikke gitt opp! 

GERILJALEDER: Line Rønning Føsker i Bunadsgeriljaen på Helgeland. Her i samtale med Hanne Smedal Tenggren, som syklet fra Mo i Rana til Sandnessjøen for å vise solidaritet med distriktene.

GERILJALEDER: Line Rønning Føsker i Bunadsgeriljaen på Helgeland. Her i samtale med Hanne Smedal Tenggren, som syklet fra Mo i Rana til Sandnessjøen for å vise solidaritet med distriktene. Foto:

Av

Bunadsgeriljaen på Helgeland vil komme med en presisering etter pressemelding 14. november da vi opplever at den har blitt mistolket, skriver gruppen i et nytt leserinnlegg.

DEL

Meninger (iSandnessjøen) La oss være tydelige: Bunadsgeriljaen har ikke gitt opp kampen for sykehusene på Helgeland! Vår pressemelding fra torsdag var et uttrykk for frustrasjon over Stortingets behandling, og samtidig optimisme rundt at 12 kommuner faktisk står sammen om å løfte fram kystens behov som viktige.

Les også: "Alle har fram til nå trodd de bunadskledde kvinnene i Sandnessjøen var imot å legge ned fødeavdelinger"

Vi reiste oss 25. april da vi aksjonerte mot forslaget om å fjerne fødeavdeling og akuttilbud fra Sandnessjøen og legge alt helt nord i regionen. Bunadsgeriljaen har ikke forlatt sitt verdigrunnlag om opprettholdelse av alle fødeavdelinger over hele landet. Vårt primære standpunkt er derfor to likeverdige sykehus på Helgeland. Dette har vi jobbet hardt for, både på Stortinget og mot styret og andre beslutningstakere. Vi er derfor meget skuffet over at Stortinget ved flertallet i helse- og omsorgskomiteen har stemt ned muligheten for å få gode nære tilbud for alle, man vil ikke engang utrede det. Det er nedslående at Stortinget og sykehusstyrene på denne måten setter regionene på Helgeland opp mot hverandre. Men vi jobber videre!

Vi presiserer at Bunadsgeriljaen ikke velger modell i sykehusprosessen, men vi kritiserer løsningene som ligger der, og mener det er skandaløst at helseforetaket ikke har definert innhold i sykehusene. Derfor er det lett å lure folk til å tro at «to-modellen» som foreligger vil være en god løsning. Det «lille» sykehuset har ingen garantier om fødeavdeling, akuttilbud eller annet innhold. Bunadsgeriljaen på Helgeland jobber for at alle skal ha nærhet til fødeavdeling, både for innlandet og for kysten. Når havet er reisevei kan vi ikke akseptere at fødende skal omlastes flere ganger på veien til et stort akuttsykehus, siden det er farlig for både mor og barn når reisetiden blir lang. Ressursgruppas rapport og styrets samtaler handler fortsatt likevel i stor grad om at Helgeland skal stå igjen med kun ett stort akuttsykehus. Hvis styret likevel vil gå denne veien, forventer vi at de tar inn over seg at kysten er den eneste plassering som kan gi mest mulig lik reisetid for flest.

I prosessen videre vil vi fortsette med å ansvarliggjøre styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord samt politikere, og nekte dem å gi oss et dårligere tilbud. Vi gir ikke opp!

Artikkeltags