«Eiendomsskatten fører til at bedrifter og boligeiere beskattes uten hensyn til skatteevne eller til overskudd»

EIENDOMSSKATT: Bjørn Larsen og Vefsn Fremskrittsparti ble alene om å stemme for et forslag om å sette i gang en prosess for å se på muligheter til å redusere og fjerne eiendomsskatten snarest mulig.Foto: Rune Pedersen

EIENDOMSSKATT: Bjørn Larsen og Vefsn Fremskrittsparti ble alene om å stemme for et forslag om å sette i gang en prosess for å se på muligheter til å redusere og fjerne eiendomsskatten snarest mulig.Foto: Rune Pedersen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVenstre, Arbeiderpartiet og Vefsn Tverrpolitiske Parti bestemte i formannskapet 21.11 at det skal innføres eiendomsskatt på fritidseiendommer i Vefsn! Samtidig bestemte Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre at eiendomsskatt skal innføres i hele kommunen! Jeg regner med at de står for samme politikk når kommunestyret skal banke dette 20.12.

Eiendomsskatten kommer i tillegg til alle kostnadene våre innbyggere utenfor bykjernen har i form av avstandsulemper, bompenger, egne vann og kloakkløsninger mm. Det som er aller verst med eiendomsskatten er at den, på lik linje med bompenger og avstandsulemper, rammer de som har minst fra før hardest.

Klarest tale kom i debatten fra Høyres representant May Anne Brand, som kunne proklamere at hadde man bare fått lagt ned Elsfjord Oppvekstsenter så hadde man ikke trengt å pålegge hele Bygde-Vefsn eiendomsskatt. For Høyre hadde sikker vært fornøyd med bare å ødelegge den viktige rollen som et oppvekstsenter har for et bygdesamfunn.

Fremskrittspartiets forslag fikk uforståelig kun stemmen til FrP. Vårt forslag var:

Vefsn kommune har i sine strategier at man skal være den foretrukne kommunen å bosette og etablere seg i.

Et av de valgbare virkemidlene man har i kommunene er eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er i realiteten en dobbeltbeskatning. Eiendomsskatten fører til at bedrifter og boligeiere beskattes uten hensyn til skatteevne eller til overskudd. Vefsn kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune, og med tanke på videre utbygging og nyetableringer, vil alle våre skatter og avgifter kunne være avgjørende.

Det bes derfor om at det igangsettes et grundig gjennomgående arbeid, for å se på muligheter til å redusere og fjerne eiendomsskatten snarest mulig. Det er ønskelig om at det først sees på fjerning av eiendomsskatten for private boliger, deretter på sikt å fjerne eiendomsskatten for verker og bruk.

For å være den foretrukne kommunen å bosette og etablere seg i er det viktig å se på egen drift i stedet for stadig å øke sine utgifter, og derfor være nødt til å øke sine inntekter gjennom dobbeltbeskatning av sine innbyggere og næringsliv.

Tor Evensen hadde et meget bra og beskrivende åpent brev til Vefsn kommune 5.12. Julegaven fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre var da ikke nødvendig, da bygdefolket ikke har noen gave til dere. Hvis dere da ikke ser bort fra alle skattekronene, bompenger, avstandsulempene og manglende offentlig infrastruktur som vann, avløp, gatelys, bredbånd, mobildekning osv.

Så på vegne av alle som tidligere ikke hadde eiendomsskatt:

Kjære Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre; Tusen hjertelig takk for julegaven!

Bjørn Larsen

Vefsn Fremskrittsparti

Artikkeltags