Gå til sidens hovedinnhold

«Alstahaug kommune ser med bekymring på vedtaket fra UDI om å legge ned mottaket i Sandnessjøen»

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alstahaug kommune ser med bekymring på vedtaket fra UDI om å legge ned mottaket i Sandnessjøen. Vår største bekymring går først og fremst til beboere og ansatte ved mottaket som får denne særdeles triste beskjeden. Alstahaug kommune legger opp til å følge fastsatte prosedyrer for å følge opp beboere og ansatte som opplever å få denne vanskelige beskjeden rett før sommeren.

Alstahaug kommune mener UDI med sitt vedtak om å nedlegge mottaket i Sandnessjøen mister en solid kompetanse bygd opp etter nesten 30 års sammenhengende drift, og setter spørsmålstegn med dette vedtaket hvor UDI mister et mottak som etter deres egne ord er «grunnfjellet i regionen», og «fra UDIs side hatt et veldig godt samarbeid med kommunen som driftsoperatør».

Det kan etter Alstahaug kommune sitt ståsted vanskelig argumenteres med kostnad når UDI forklarer det med «små marginer som skiller de gjenværende mottakene». Vi mener det vil være særdeles uheldig å legge ned denne kunnskapen som også andre mottak har lært av i mange år, og som etter vår mening har vært uvurderlig kompetanse for UDI.

Alstahaug kommune vil understreke at vi vil legge til rette for å fortsatt være en aktør, og mener UDI bør vurdere sitt vedtak først og fremst sett opp mot den store faren for å miste kompetanse. Spesielt når dette ikke kan forklares økonomisk. Alstahaug kommune har merket seg den store endringen i antallet flyktninger til Norge, men viser samtidig til at dette tidligere historisk også har endret seg. UDI bør merke seg at denne kompetansen vanskelig kan bygges opp igjen hvis mottaket stenges over lang tid.

Vi mener at UDI må se på tallene en gang til når de viser til marginale forskjeller mellom mottakene. Mottaket i Sandnessjøen har vært et sentralt mottak over flere år selv om vi har store variasjoner i antallet asylsøkere som kommer hvert år. Mottaket i Sandnessjøen har gjennom den samme perioden tatt imot mennesker som har sittet lenge på andre mottak.

Alstahaug kommune mener UDI framsetter en påstand når vi registrerer at det antydes fra UDI at vi har vært dårligere på returer enn andre mottak. Når UDI har lagt ned andre mottak har Alstahaug mottak mottatt asylsøkere fra andre nedlagte mottak, og som ikke kan bosettes. Bare i år har mottaket tatt imot mange nye beboere som har vært mer enn tre år i Norge. Av disse nye beboerne er det mange som kommer fra land det er vanskelig å få retur til.

Paradoksalt nok registrerer vi at det har vært et uttalt mål at en skal tilstrebe en differensiert sammensetning av driftsoperatører når det gjelder mottak, og at en har ønsket offentlige tilbydere av mottakstjenester. Etter nedleggelsen i Alstahaug vil de to gjenværende driftsoperatørene i Nordland være private.

Det kan etter vårt ståsted vanskelig argumenteres med kostnad når UDI forklarer det med «små marginer som skiller de gjenværende mottakene». Vi mener det vil være særdeles uheldig å legge ned denne kunnskapen som også andre mottak har lært av i mange år, og som etter vår mening har vært uvurderlig kompetanse for UDI. Med bakgrunn i disse sentrale momentene mener vi UDI må revurdere sitt vedtak, og opprettholde mottaket i Sandnessjøen.

Bård Anders Langø

Ordfører Alstahaug kommune

Kommentarer til denne saken