Den eneste saken i onsdagens kommunestyremøte i Leirfjord som førte til en del debatt gjaldt vedlikehold av kommunens veier.

Formannskapet gikk inn for en prioritering for bruk av 600.000 kroner fordelt på fire punkter, den største var reasfaltering av deler av Skoledalsveien. I tillegg var det satt opp asfaltering fra fylkesvei og opp til Ulvang oppvekstsenter, opprusting og asfaltering Furuåsveien og asfaltering av deler av Framheimveien. Men kvaliteten på kommunens veier førte raskt til et par nye forslag.

Forslag til nye punkt

– Det er stort behov for vedlikehold av veier og det er vanskelig å få midlene til å strekke til. Vi har hatt gruppemøte og er enige i at det er store behov for utbedring og legger inn forslag om full opprusting og asfaltering av Remmabakken ned mot Wangbrygga til en kostnad av 1.450.000 kroner. I tillegg foreslår vi et punkt seks om ekstra midler til vedlikehold på 200.000 kroner. Dette kan finansieres ved å øke bruken av disposisjonsfondet, og siden kommunen går med overskudd, sa Kay Rune Nersund (FrP).

Magnar Johnsen (Sp) la på sin side inn et forslag om et punkt sju for å utbedre Tovåsveien.

– Vi kan slå oss på brystet og ta inn et nytt punkt for å utbedre veien til et populært vintersportsområde, sa Johnsen.

Etter et gruppemøte mellom AP og FrP sine representanter ble posisjonen i Leirfjord kommune enige om å fremme et forslag om å prioritere Tovåsveien i 2018 og sette av 1,5 millioner kroner til utbedringen. Opposisjonen sto på sitt og oppfordret til en revurdering.

– Ren populisme og valgkamp

– Hvis vi må sette stoppskilt på veien fordi den ikke holder vil det ikke være noe positiv reklame for kommunen. Jeg ber posisjonen om å ikke være så ansvarlige, og bevilge pengene i år, sa Magnar Johnsen.

– Det er mange veier som trenger et løft og jeg er veldig enig i et Tovåsveien trenger et stort løft. Men vi må finne ut hva som trengs å gjøres og hente inn anbud. Jeg håper vi kan gjøre en grundig jobb for å gi Tovåsveien et løft og en god framtid, sa ordfører Ivan Haugland (AP).

- Vi økte kostnaden på veivedlikehold i fjor og i år, men opposisjonen mener at vi bruker for lite penger. Det er ren populisme og valgkamp, mente Kay Rune Nersund.

– Det er på grensen til en drøy påstand fra Kay Rune. Nå er det grunnlag til å ta slike kostnader, siden kommunen driver med overskudd. Det er et helt annet utgangspunkt for å bruke penger enn det har vært tidligere. Så vi står på forslaget om å ruste opp veien slik at skianlegget kan brukes, det er også positivt i forbindelse med folkehelsa, sa Magnar Johnsen

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gikk for forslaget til Kay Rune Nersund slik at Tovåsveien blir prioritert i 2018 med 11 mot åtte stemmer.

Når det gjelder asfaltering og veivedlikehold ble dermed følgende vedtatt:

1. Asfaltering fra fylkesvei og opp til Ulvang oppvekstsenter: kr 130.000,-
2. Opprusting og asfaltering Furuåsveien: kr 155.000,-
3. Asfaltering av deler av Framheimveien: kr 15.000,-
4. Reasfaltering av deler av Skoledalsveien: kr 300.000,-
5. Full opprusting og asfaltering av Remmabakken ned mot Wangbrygga i Bardal: kr 1.450.000,-
6. Vedlikehold med grusing av veier: kr 200.000,-
7. Utbedring av Tovåsveien i 2018: kr 1.500.000,-