«Helgelandssykehuset bidrar selv til at tillitskrisen til hele prosessen rundt ny sykehusstruktur bare eskalerer»

Av

På tide med intern oppvask!

DEL

LederHelgelandssykehuset får nok en gang påpakning fra Helse- og omsorgsdepartementet for sin praktisering av lovverket, både offentlighetsloven og arkivloven. Igjen avslås innsyn i dokumenter knyttet til prosessen for ny sykehusstruktur, og nok en gang henvises det til at begjæring om innsyn blant annet er arbeidskrevende, av ulike årsaker.

Det er på høy tid at direktøren og styret i helseforetaket tar grep. Praktiseringen av lovverket er under enhver kritikk. Det går på foretakets troverdighet løs.

Nok en gang er det lokalpolitiker for Venstre i Alstahaug, Hanna Nora Nilssen, som ber om innsyn, og som har fått helt eller delvis avslag på sin innsynsforespørsel fra Helgelandssykehuset. Hun ba om få tilsendt en oversikt over alle journalførte dokumenter for Helgelandssykehuset 2025, samt at oversikten skulle inkludere dokumenter som er unntatt offentlighet.

Oversikten hun fikk var på godt norsk et sammensurium det var umulig å hente noe fornuftig ut av.

Venstrepolitikeren ba om å få en strukturert og fullstendig oversikt over dokumentjournalen tilknyttet Helgelandssykehuset 2025, med et oppsett som det er mulig å hente informasjon ut av. Dette fikk hun avslag på. Et avslag hun klaget til departementet. Helgelandssykehuset på sin side hevdet en oversikt som hun ba om ville være svært arbeidskrevende å få til.

Realiteten er at den er mulig å lage med noen enkle tastetrykk. Helse- og omsorgsdepartementet ga, ikke overraskende, Hanna Nora Nilssen fullt medhold i sin klage.

Kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset Tore Bratt, begrunner helseforetakets holdning i denne saken med at sykehusprosessen har vart i sju år og at foretaket må leie inn ekstra ressurser for å imøtekomme lokalpolitikerens innsynskrav. Dersom det er tilfellet er det i så fall Helgelandssykehusets problem.

Gjennom sin håndtering av ulike forespørsler om innsyn den senere tiden bidrar Helgelandssykehuset selv til at tillitskrisen til hele prosessen rundt ny sykehusstruktur bare eskalerer. Den er ødeleggende, den skaper mistillit og en opplevelse av mangel på åpenhet.

Styret i Helgelandssykehuset har gjentatte ganger lagt vekt på nettopp åpenhet og transparens. Med sin håndtering kan det oppleves som om administrasjonen motarbeider styrets intensjoner.

Det er på tide direktøren og styret foretar seg noe når det gjelder praktiseringen av innsyn i prosessens dokumenter. Utredningen rundt ny sykehusstruktur på Helgeland er for viktig til at intensjonene til foretakets toppleder og styre skal trekkes i tvil på grunn av klønete saksbehandling.

Det er kort og godt en situasjon Helgelandssykehuset ikke kan leve med.

Artikkeltags