Klar tale om flyplass

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leder 

Avinor-sjef Dag Falk-Pettersen var befriende tydelig i sitt foredrag under konferansen Nord i Sør tidligere denne uka. Det skal investeres stort innen luftfart i Nord-Norge de kommende årene. Ny stor flyplass på Hauan er ikke en del av disse investeringene. Prosjektet står riktignok oppført i Nasjonal Transportplans siste del, fra 2024. Men som Avinor-sjefen understreket: Det er ikke uvanlig at slike planer blir endret.

Falk-Pettersen understreket dette flere ganger da han gikk gjennom hvilke prosjekter Avinor satser på i nord. Flyplassene i Bodø, Tromsø og Evenes vil være de største prosjektene, med Bodø som det desidert største. I tillegg skal det gjennomføres en rekke andre utbedringer på eksisterende flyplasser i landsdelen.

Det er på alle måter bra at Avinor så tydelig sier hva de prioriterer, og hva de ikke prioriterer. Både Avinor-sjefen og administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, understreket også miljøperspektivet når framtidas flytransport planlegges. Allerede tidlig på 2020-tallet er det sannsynlig at de første elektriske- eller hybrid-flyene være i drift. Dette vil være fly som er skreddersydd for å trafikkere kortbaneflyplassene i Nord-Norge og på Vestlandet. Korte rullebaner, lave eller ingen utslipp, betydelig lavere driftskostnader og dermed lavere billettpriser og nærmest uten støy er stikkord for framtida med nye elektrifiserte fly. De store og verdensledende flyprodusentene jobber på høygir for å utvikle de nye flyene. Innen bransjen hersker det ingen tvil om at framtida er elektrisk.

Det vil selvsagt få konsekvenser for de prosjektene Avinor og politiske myndigheter prioriterer. Med en slik framtid vil det være helt urealistisk å tro at Avinor og staten skal bruke milliarder av kroner på prosjekter som tilhører fortiden. Det viktige nå er at de små lufthavnene blir oppgradert med det nyeste av det nye av teknisk utstyr for ytterligere å øke sikkerheten og regulariteten.

Det er også befriende å registrere både Avinor og Widerøes sine tanker rundt småflyplassenes betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling distriktene. Widerøe-sjefen var svært tydelig på at kjernen i selskapets forretningskonsept også i framtida vil være å trafikkere kortbanenettet, men da tuftet på andre flytyper. Det er også gledelig å registrere at regjeringen nå legger opp til avgiftslettelse for innenlands flytrafikk. Slik avgiftssystemet er innrettet koster det mer for flyselskapene å fly innenlands enn til utlandet. Resultatet kan bli at varslede rutekutt ikke blir realisert, og at både frekvens og prisnivå kan vurderes ut fra nye forutsetninger.

Ny teknologi vil gi kortbanenettet en renessanse. Det vil gi lokalsamfunnene nye muligheter og ikke minst så vil den teknologiske utviklingen kunne sette en stopper for urealistiske og unyttige samferdselsprosjekt.

Artikkeltags