«Når bare fire av 15 påskutte elger er funnet kan det tyde på at rutinene for ettersøk er for dårlige»

Av
DEL

Elgjakt og skadeskyting

LederElgjakta pågår fortsatt for fullt i mange områder, og med jakta kommer også meldinger om skadeskyting. Denne uka har Helgelendingen blant annet publisert en sak om to okser felt i Drevja som viste seg å ha skuddskader. Det er kanskje på tide at elgjegerne tar seg selv i nakken og skjerper inn hvordan man skal håndtere situasjoner der det løsnes skudd mot elg uten at dyret avlives.

Så langt i jakta er det kommet inn meldinger om ettersøk på ca. 15 dyr bare i Vefsn kommune. Av disse er fire funnet og avlivet. For det første er 15 påskutte dyr et for høyt antall, og det er betimelig å stille spørsmål om det løsnes skudd i for mange tilfeller. For det andre er det faktum at bare fire av de 15 er funnet og avlivet et for lavt antall. Det innebærer at 11 dyr kan gå rundt med skuddskader, om de ikke har pintes i hjel.

I jegeretikken heter det at de beste skuddene er de som ikke er avfyrt. I det ligger det at man ikke skyter mot elg på halvsjanser, i mange tilfeller der dyr passerer en post i stor fart eller når avstanden fra jegeren til elgen er for stor. Det påhviler alle jegere å dyrke etikken i jakta, og man kan spørre seg om alle jegere i tilstrekkelig grad er sitt ansvar bevisst. 30 treningsskudd er i tillegg en svært lav terskel for å få godkjenning som storviltjeger.

Så er det et faktum at all jakt innebærer en viss fare for skadeskyting. Det kan skje selv i de mest opplagte og beste situasjonene, og er ingen forbrytelse. Men da er det viktig at jaktlaget har tydelige rutiner for hvordan man håndterer slike situasjoner. Alle jaktlag skal selv ha tilgang til eller avtale om ettersøkshund for å kunne jakte lovlig. Når det er løsnet skudd mot et dyr og dyret ikke avlives, skal det iverksettes ettersøk. Finner man ikke dyret skal kommunen varsles. Da kan man i samråd med grunneiere, jaktlag, viltnemnd og andre planlegge hvordan man på en best mulig måte skal finne ut om elgen er skadet og sikre forsvarlig avliving. Her har alle jegere et stort ansvar, og i særdeleshet jaktlederne som styrer jakta.

Når bare fire av 15 påskutte elger er funnet kan det tyde på at rutinene for ettersøk er for dårlige, at man ikke bruker nok tid på ettersøk og er for raske med å friskmelde dyret. Det går på hele elgjakta og jegernes troverdighet løs når elger med gamle skuddskader skytes og kjøttet er så infisert at det må kasseres. Man kan bare tenke seg hvilke lidelser dyrene må ha gjennomgått.

Oppfordringen til alle elgjegere er å dyrke jaktetikken, ikke skyte mot dyr på halvsjanser og innskjerpe rutinene for ettersøk dersom uhellet er ute. Det vil åpenbart heve jaktas anseelse og ikke minst spare mange elger for store pinsler. Å la dyr vandre rundt med skuddskader uten at alt er gjort for å finne dem og sørge for rask avliving, er dyreetisk forkastelig.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags