Størrelsen på dette gebyret er ikke større enn at de som har råd til å skaffe seg fritidsbolig også bør kunne betale et avfallsgebyr på drøyt 1.100 kroner året

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leder 

Kontrollutvalget i Vefsn har tatt for seg kommunestyrets vedtak om å innføre tvungen hytterenovasjon. De har gått grundig til verks og sett på hvilke lover og regler som gjelder og vurdert dette opp mot kommunestyrets vedtak. Utvalgets konklusjon er at det kan synes som om politikerne har hatt noe mer handlingsrom i denne saken enn de har vært klar over.

Les også: – Det eksisterer ingen tvil om at det er lovpålagt å samle inn renovasjon fra hytter, uavhengig av hvor mye hytteeieren bruker hytta

Administrerende direktør i Søndre Helgeland Miljøverk (Shmil), Håkon Johansen, på sin side avviser antydningen til kontrolltvaget og mener politikerne har tatt sine beslutninger basert på faktaopplysninger fra direktorat og departement. Han legger til at det kun er kontrollutvalget i Vefsn av Shmils 11 eierkommuner som har reagert.

Det er bra at kontrollutvalget er på banen og tar sitt oppdrag på alvor. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Så kan man godt stille spørsmål ved om det er riktig at kontrollutvalget i denne saken kun stiller spørsmål. Årsaken er at det kan kaste uberettiget mistanke på at Shmil ikke har vær presis nok da de redegjorde for saken i kommunestyret.

Denne saken vil vekke debatt når kontrollutvalgets notat skal behandles av politikerne over påske. Det er bra og vil forhåpentlig vis bidra til å avklare utvalgets spørsmål. Det er likevel grunn til å minne om sakens kjerne – spørsmålet om tvungen hytterenovasjon og miljøproblemene knyttet til en sterkt økende mengde avfall. Stadig flere innbyggere investerer i fritidsbolig. Hytte er blitt manges andre hjem, og den benyttes i langt større grad i dag enn hva tilfellet var for bare noen år tilbake. Med økt bruk kommer også økt produksjon av avfall. Så kan man argumentere for at årsproduksjon av avfall fra en husholdning er den samme, uavhengig av om avfallet produseres mens man er på hytta eller hjemme. Ved å innføre hytterenovasjon oppnår man minst to ting. For det første får man økt oppmerksomhet rundt utfordringene knyttet til en stadig større mengde avfall som skal håndteres på en forsvarlig måte. For det andre er størrelsen på dette gebyret ikke større enn at de som har råd til å skaffe seg fritidsbolig også bør kunne betale et avfallsgebyr på drøyt 1.100 kroner året.

Det må ikke herske noen tvil om at kommunene har anledning til å innføre tvungen renovasjon for fritidsboliger. Det er likevel bra at kontrollutvalget går grundig til verks for å vurdere kommunepolitikernes beslutningsgrunnlag. Å innføre flere gebyrer er å påføre innbyggerne økt beskatning. Likevel må man ikke tape av syne det overordnede perspektivet. Søppelproduksjonen øker i betydelig grad, og er et miljøproblem. At det nå er innført en velfungerende ordning for hytterenovasjon er ikke mer enn rett og rimelig.

Artikkeltags