På full fart mot stupet

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatten om framtidas sykehusstruktur på Helgeland har ikke uventet fått en form og et innhold som handler om lokalisering. Sist ut er rådmannen i Rana som anbefaler politikerne i kommunen å gå for et hovedsykehus på Mo. Ifølge Rana Blad har rådmannen både utredet og konkludert. Han har på rekordtid utført jobben som Sykehusbygg har beregnet skal ta flere år og vil koste adskillige titalls millioner kroner.

Innstillingen til formannskapsmøtet tirsdag 3. oktober er ført i pennen av tidligere direktør for Helgelandssykehuset, nå teknisk sjef i kommunen, Jan Erik Furunes. Her konkluderes med at et stort, felles sykehus for Helgeland skal legges til Mo i Rana, og et lite akuttsykehus legges til Sandnessjøen. Hensynet til pasienter, rekruttering, folketall og nasjonale føringer brukes som argumenter for konklusjonen.

Hele retorikken er kjent fra tidligere. Det er likevel synd for dem som hadde håpet på en best mulig prosess, at Rana-politikerne fatter et slikt vedtak. Vedtaket er ment som et tilsvar på den felles høringsuttalelsen fra Alstahaug, Leirfjord og Vefsn, og som nå også Grane kommune har gitt sin tilslutning til. Vi tror ikke en slik tilnærming vil gjøre annet enn å gi ny næring til dem som ønsker mest mulig splid på Helgeland. Sant å si hadde vi håpet Rana kommune hadde evnet en annen og mer respektfull tilnærming. Det man nå gjør er å gå rett i strupen på sine naboer, skjerpe frontene og gjøre en prosess som i utgangspunktet er særdeles krevende, enda vanskeligere.

Det gjør det ikke bedre at redaktøren i Rana Blad på en særdeles krigshissende måte tillegger navngitte personer hensikter som slett ikke framgår av høringsuttalelsen de fire kommunene sør for Korgfjellet har laget. Tvert i mot. Hele den felles høringsuttalelsen er grundig og god og reflekterer de problemstillingene prosessen mot ett felles sykehus på Helgeland må ta opp i seg. Så anbefales det at et nytt felles sykehus bør ligge sør for Korgfjellet. Det skulle ellers bare mangle når det er en lokalisering som nesten uten unntak vil gi pasientene i hele regionen kortest reisevei.

Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 har gjennom innstillinga til politikerne i Rana tatt et langt steg tilbake. Etter vår mening legges det opp til et løp som kun har den hensikt å kjøre hele prosjektet i grøfta, for så å «spise» sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen bit for bit. Vi ser tegninga allerede. Endringen i dagens funksjonsfordeling mellom sykehusene er bare ett av flere eksempler på det. Den tilsynelatende respektløse opptredenen både overfor naboer og prosjektet Helgelandssykehuset 2025 er et annet.

Slik kommer vi ikke videre på Helgeland, og det er synd at Rana nok en gang går i front for en slik utvikling.

Artikkeltags