Det er travelt i begynnelsen av oktober. Statsbudsjett, nobelprisvinner og elgjakt kommer på rekke og rad om enn i en litt annen rekkefølge.

For jegerne er det elgjakta og drømmen om storoksen som er det viktigste, dernest kommer statsbudsjettet og så nobelprisvinneren som de fleste har glemt navnet på en time etter halvannenåringen falt.

Men aller viktigst for hvermannsen er det kraftige høytrykket som har festet et kraftig grep rundt oss.

For en gangs skyld føles et jerngrep behagelig.