"Det er med forundring vi registrerer at fylkesrådet foreslår å legge ned VG2 kjøretøy i Mosjøen"

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger

Når fylkestinget møtes førstkommende mandag er studietilbudet i videregående skole en av de store sakene. Færre ungdommer og studietilbud uten den helt store rekrutteringen foreslås nedlagt og rammer de fleste skolene i fylket. Men i tillegg foreslår fylkesrådet å kutte suksesstilbud som VG2 kjøretøy i Mosjøen. Det er et helt ubegripelig kuttforslag som stiller fylkesrådet egen argumentasjon i et merkelig lys.

Fylkesregjeringa har selvsagt en oppgave å se på studietilbudet i fylket samlet. Ikke minst er fordelingen av tilbud mellom skolene viktig. En konsekvens av dette må være at studietilbudene ved den enkelte skole vurderes. Særlig i en tid der fylkeskommunens økonomiske handlingsrom skvises.

Det blir færre ungdommer, og en del studietilbud sliter med rekrutteringen. Det må få konsekvenser for hvilke tilbud den enkelte skole skal ha. I tillegg har det gjennom flere år vært svært krevende å finne læreplass til elever som har behov for å fullføre utdannelsen på en arbeidsplass. Det er på alle måter synd, og vitner om at samspillet mellom de videregående skolene og næringslivet har et betydelig forbedringspotensial. Utviklingen har riktig nok gått i positiv retning de siste årene. Men fortsatt er det mye å gå på.

Da er det med forundring vi registrerer at fylkesrådet nå foreslår å legge ned VG2 kjøretøy ved Mosjøen videregående skole. Rekrutteringa til denne yrkesutdannelsen har vært meget god og alle studieplassene er fylt opp. Det vil de etter alt å dømme også bli i årene som kommer. I tillegg stiller næringslivet opp med læreplasser slik at elevene kan få fullført studieløpet. Det er med andre ord en suksess som står som et godt eksempel på hva som er mulig å få til når skole og næringsliv jobber sammen.

Det er vanskelig å forstå at et slikt tilbud med slike kvaliteter nå foreslås avviklet, selv om det må tas hensyn til funksjonsfordeling, søkermasse og økonomi. Det blir etter vårt syn å gå baklengs inn i framtida og er lite egnet til å styrke og videreutvikle relasjonene mellom skole og næringsliv og framstår som en passiv måte å møte framtida på.

Nordland fylkeskommune burde heller lete etter de gode eksemplene. Bygge opp om utdanningstilbud der samarbeidet skole og næringsliv fungerer og tilbud som har stabilt god søkning. Det er disse gode eksemplene som etter vårt skjønn vil være det beste utgangspunktet for å bygge en enda bedre videregående skole i fylket. Det gjør man ikke med å avvikle det som faktisk fungerer.

Artikkeltags