Viktig vern av fellesløsninger

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) varsler nye grep for å forbedre sorteringen av husholdningsavfallet. Nå skal innholdet i restavfallsposene sjekkes. Hele hensikten er å redusere mengden restavfall. En mindre mengde restavfall betyr lavere kostnader for SHMIL – og dermed lavere kostander for forbrukerne. Samtidig varsles en revisjon av innsamlingen som kan innebære at grisgrendte strøk får et dårligere tilbud.

Onsdag orienterte direktør Håkon Johansen Vefsn kommunestyre om at det offentlig eide avfallsselskapet nå vil ta nye grep for å sikre en avfallshåndtering som både miljømessig og kostnadsmessig skal være best mulig. Et viktig grep er å forbedre sorteringen av restavfallet. Dette avfallet går i det alt vesentligste til forbrenning og energien benyttes både til industriell produksjon og oppvarming.

SHMIL er et innovativt avfallsselskap som er kommet langt i ressursutnyttelsen av avfall. Både lokalt på Åremma avfallsstasjon og gjennom ulike samarbeidskonstellasjoner bidrar selskapet til nytenking og miljømessig gode løsninger. Selvsagt koster dette penger. Men på sikt kan dette være investeringer som er bedriftsøkonomisk lønnsomme og ikke minst lønnsomme for miljøet.

Men i arbeidet for å optimalisere avfallshåndteringa ser SHMIL også på mulighetene for å effektivisere innsamlinga av avfall. Under orienteringa til kommunestyret i Vefsn brukte Johansen et eksempel fra Hattfjelldal der søppelbilen må kjøre fire mil ekstra for å hente en eneste søppeldunk. Vi skjønner at slikt koster. Men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved et regime som innebærer at de som bor i grisgrendte strøk er de som får de dårligste løsningene. Bedriftsøkonomisk er tenkingen logisk. Samfunnsøkonomisk innebærer slike løsninger en rangering av innbyggerne SHMIL betjener på vegne av kommunene. Det er en utvikling et offentlig selskap skal være svært varsom med å innføre. Hele finansieringen av SHMIL gjennom renovasjonsavgiften er basert på et likhetsprinsipp. Det er grunntenkningen ved alle offentlige løsninger, og bør ligge fast uavhengig av hvor ivrig man måtte være på å redusere kostnader og optimalisere driften.

Vi heier på SHMILs innovative tilnærming til avfallshåndtering. Det er bra for lokalsamfunn og miljø. I tillegg kan vi godt tillate oss være stolte av å ha et renovasjonsselskap som er med å sette dagsorden i den nasjonale miljødebatten gjennom engasjementene både i Mosjøen og andre steder i landet.

Men vi vil sterkt advare mot å innføre en rangering av innbyggerne gjennom å kutte ut innsamling i grisgrendte strøk. Det vil lett kunne føre til en debatt rundt selskapet som bidrar til å svekke både troverdighet og omdømme, og redusere oppmerksomheten rundt det positive arbeidet som vårt lokale renovasjonsselskap gjør.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken