«Det aller viktigste er at avfall på ville veier representerer en betydelig miljørisiko»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) innfører fra mai i år et nytt regime for avfall fra husholdninger som ikke kan kastes i søppeldunken. For å unngå at dette avfallet havner på «villfyllinger» innfører avfallsselskapet en ny fast avgift. Den åpner for at alle husholdninger og hytteeiere kan levere så mye grovavfall de vil på godkjente mottak. Ordningen er ikke gratis, og den innebærer en minimal risiko for selskapet. Men miljøgevinsten kan vise seg å være betydelig.

Les også: Gratis å levere grovavfall til SHMIL fra mai 2018: – Vi tar jo en råsjanse

Fortsatt er det slik at mye avfallet som private produserer og som ikke kan legges i avfallsdunken, havner på «villfyllinger» ute i naturen eller brennes. Begge deler svært lite miljøvennlig. Årlig regner man med at nærmere 100.000 tonn farlig avfall er på avveie, landet sett under ett. Når man legger til den delen av avfallet som ikke inneholder direkte miljøskadelige stoffer, er mengden avfall som ikke leveres godkjente mottak betydelig.

Det er svært viktig å få dette avfallet inn under godkjente avfallshåndteringsordninger. Gjennom årene har det vært forsøkt mange løsninger for å komme problemet til livs. Fly- og drone-fotografering har vært ett av tiltakene. Ulike former for tipsordninger er andre tiltak som har vært forsøkt. Selv om 95 prosent av avfallet som produseres går inn i godkjente håndteringsordninger, er det svært viktig å få bedre kontroll med hele avfallsmengden som produseres.

En relativt stor andel av avfallet husholdninger produserer og som leveres til godkjente mottak gjenvinnes på ulike måter. Dette representerer en verdi det er viktig å ta vare på. Men det aller viktigste er at avfall på ville veier representerer en betydelig miljørisiko. I 2018 er det på høy tid at det innføres tiltak som forebygger «villfyllinger».

Økonomiske virkemidler er sannsynligvis det tiltaket som best kan gjøre noe med problemet. Det er trolig det SHMIL har tatt inn over seg når de øker renovasjonsgebyret med 290 kroner og fjerner gebyret private må betale når de kjører hageavfall, malingsrester, trevirke, gamle sykler og annet skrot til godkjente mottak. I tillegg blir renovasjonsgebyret til hytteeiere økt for at hytteeiere også skal levere avfall til godkjente mottak i stedet for å finne andre løsninger.

Ordninger vil neppe innføres uten protester. Likevel må det være et prioritert tiltak for SHMIL og andre renovasjonsselskap å jobbe aktivt for å forebygge de miljøproblemene «villfyllinger» og brenning av søppel innebærer. I så måte kan dette være et tiltak som faktisk virker og som kan bidra til å redusere og kanskje fjerne et stort miljøproblem.

Artikkeltags