Rot rundt parkering: - Vedtaket har begrenset verdi all den tid det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Fru Haugans hotell i Mosjøen sentrum ønsker tilgang til parkeringsplasser rett over gata fra hotellet. Begrunnelsen er at mange kurs- og konferansegjester bruker biltransport. Hotellet ønsker å utvide dagens parkeringsbegrensning på fire timer til seks timer, og ønsker å kunne utstede parkeringsbevis til sine gjester. Vefsn formannskap sier ja til hotellets ønske. Men vedtaket tar ikke høyde for at det er Statens vegvesen som har skiltmyndighet, og som må godkjenne et nytt parkeringsregime.

12. januar vedtok Vefsn formannskap at Fru Haugans hotell skal få benytte parkeringsarealet rett over gata til parkering, og at hotellet kan utstede parkeringsbevis på inntil seks timer til gjester som har behov for det. Begrunnelsen for politikernes vedtak er å legge til rette for at hotellet kan tilby gode fasiliteter knyttet til kurs og konferanser. Det er all grunn til å rose velviljen. Skal næringslivet blomstre må det legges til rette for det.

Men vedtaket har begrenset verdi all den tid det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet. Nå har veivesenet henvist til lovverket og påpekt det faktum at uansett hva politikerne vedtar så kan verken hotellet eller kommunen utstede parkeringsbevis «utover særskilte behov» som det heter i forskriften. Det er også skiltmyndigheten som avgjør hvor mange parkeringsplasser som skal omfattes av et kommunalt vedtak om seks timers parkering. Formannskapet har med andre ord fattet et vedtak som innebærer at de går ut over det politikerne i realiteten kan vedta.

Vi skal være de første til å advare mot å gå på akkord med lover og regler. Formannskapet burde selvsagt sørget for å sikre at vedtaket var godt forankret gjeldende forskrift. Forvirringen rundt hvem som har myndighet til hva rammer først og fremst hotellet. Behovet for bedre parkering har ledelsen ved Fru Haugans hotell redegjort for på en grundig og god måte. Politikernes velvilje er åpenbar gjennom formannskapets vedtak. Forskriften er like tydelig, og skal håndheves av Statens vegvesen. Det skal vi ha respekt for.

I denne saken settes alle gode krefter inn på å finne en rask og god løsning som innebærer at kurs- og konferansegjester på Fru Haugans hotell får parkere på den aktuelle parkeringsplassen i seks timer. Her må kommunen og veivesenet sette seg sammen og finne fram til ei god ordning som innfrir behovene. Samtidig imøteser vi en større og prinsipiell gjennomgang av parkeringsregimet i Mosjøen sentrum, for å likebehandle alle næringsaktørene.

Det ligger alltid rom for tolkinger og fleksible løsninger i lovverket. Her gjelder det at de som leser lovene, og skal håndheve dem, viser velvilje og sørger for at politikernes intensjon innfris til beste for lokalt næringsliv og sentrumsutvikling.

Artikkeltags