Hovedsykehus i Sandnessjøen

DEL

LederStyret i Helse Nord går enstemmig inn for to sykehus på Helgeland der hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen eller omegn. Det skal etableres et lite sykehus med akuttfunksjoner på Mo i Rana samt distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Framtidas ledelse i Helgelandssykehuset skal ha tilhold på det store sykehuset.

Vedtaket er en halv seier for de 12 ordførerne i kommunene på Helgeland sør for Korgfjellet, men vil etter alt å dømme innebære at det meste av dagens sykehusfunksjoner i Mosjøen ikke videreføres. Det vil nødvendigvis bli en debatt i den videre prosessen hvordan befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal best skal ivaretas. Samtidig forstår vi vedtaket dit hen at styret i Helse Nord fastslår at framtidig ledelse av Helgelandssykehuset skal ha tilhold i Sandnessjøen. Det er på alle måter bra.

Det var etter en svært lang og grundig debatt at styret landet på sitt flertallsvedtak som ble fremmet av Svenn Are Jenssen. Styremedlemmene argumenterte sterkt for de ulike alternativene. Ett felles sykehus ble vurdert som det mest framtidsrettede alternativet som best ivaretar både fagmiljø og pasientene, mens argumentene for tosykehus-modellen for en stor del dreide seg om å være nært pasientene, redusere risikoen for å miste dyktige fagpersoner i en interimsperiode og å ha en akuttfunksjon i Mo. Før det kom til avstemming måtte styret ha over en time på enerom. Det er ingen som helst tvil om at styremedlemmene opplevde spørsmålet om framtidig sykehusstruktur på Helgeland som svært krevende.

Vedtaket presiserer hvor på Helgeland det store sykehuset skal ligge. Hvor i Sandnessjøen eller omegn, avklares nærmere når strukturspørsmålet nå skal videre utredes i konseptfasen. Etter vår vurdering har styret lett med lys og lykter etter et kompromiss. Det kan hende de har funnet fram til den løsningen som skaper minst støy. Vedtaket har, som de fleste beslutninger i lokaliseringsspørsmål, fordeler og ulemper.

Så spørs det om helseminister Bent Høie vil støtte den anbefalte løsningen til styret i Helse Nord. Vi tror ikke statsråden går mot styret. Det tydelige stedsvalget for et nytt hovedsykehus er utvilsomt svært viktig. I dette forslaget har alle fått litt, unntatt Mosjøen som blir hardest rammet av endringen. Derfor vil det være viktig i fortsettelsen å se på avbøtende tiltak for å begrense den negative effekten. At ordfører Geir Waage i Rana ikke aksepterer styrets vedtak, som han sa ved innledningen av kommunestyremøtet i Rana onsdag, lever vi godt med. Det kan hende at ordføreren gjør klokt i å roe seg litt ned og akseptere at dette er en sak der alle må gi.

Vi ser med spenning fram mot helseministerens endelige avgjørelse en gang i januar eller februar. Vår spådom er at hans avgjørelse vil være identisk med det styret i Helse Nord har kommet fram til.


Artikkeltags