Sjekk av løypenett

Av
DEL

MeningerMiljødirektoratet har sjekket løypenettet for snøskuter i Hattfjelldal og kommer med flere innvendinger mot driften av løypene. Det er bra at direktoratet foretar denne typen kontroller. Ikke minst fordi det bidrar til at skuterløypene tjener hensikten og på den måten framstår som legitime og i større grad kan aksepteres av alle.

Det er to forhold som etter vårt skjønn bør har høyeste prioritet når direktoratet gjennomfører sine kontroller. Det ene er sikkerheten til de som skal bruke løypenettet. Det andre er at de som kjører i løypene holder seg til løypenettet, lover og regler, og ikke tøyer grensene.

Hattfjelldal er en av kommunene i landet som har aller mest erfaring med et eget løypenett for fritidskjøring med snøskuter. Gjennom mange år har løypene tjent hensikten. Det har vært en stor indre justis for å innrette seg etter lover og regler. Derfor har det vært et få lovbrudd og et relativt lavt konfliktnivå.

En av innvendingene direktoratet har til drifta er at det ikke er tilstrekkelig samsvar mellom informasjonstjenesten Gomap og hvilke løyper som kan kjøres i. Blant annet påpeker direktoratet at informasjonstjenesten viste åpne skuterløyper i oktober, langt uten for sesongen. Gomap er en karttjeneste som viser løypenettet og som fortløpende skal informere allmenheten om hvilke løyper som er åpne og hvilke som er stengt. Teknologien er ikke ny, men bruken av den til dette formålet er ny. I alle fall for Hattfjelldal kommune. Man valgte likevel å ta i bruk systemet. Gomap har åpenbart noe for seg, men ikke uten at det etableres et apparat som kontinuerlig kan legge inn riktig informasjon. Det er rom for forbedring, og kommunen selv er vel de som er mest oppmerksomme på det. I tillegg vil mange av direktoratets påpekninger parkeres dersom løypenettet har fast merking slik man har eksempelvis i Sverige.

Etter vårt skjønn er det langt større grunn til å bekymre seg over at regelverket knyttet til kjøring i løypene settes på prøve ved at bredden på løypene utfordres og at det drives parallellkjøring på sidene av det som faktisk er løypenettet. Det framkommer i Miljødirektoratets rapport og gir god grunn til å rope et varsko. Men det er det lite kommunen kan gjøre noe med. Ulovlig kjøring er det politiet og Statens naturoppsyn som må håndtere. I tillegg kan det godt slås et slag for en strengere indre selvjustis.

Miljødirektoratets sjekk av skuterløypene i Hattfjelldal gir gode innspill til forbedringer. Den retter også en advarende pekefinger mot kjøring som utfordrer regelverket. Men mest av alt er rapporten en bekreftelse på at løypenettet fungerer godt. Det er få om noen uhell, den store majoritet kjører lovlig og løypenettet er viktig for næringsutvikling i distriktskommunen.


Artikkeltags