"Kildesortering er hjelp til selvhjelp enten man er opptatt av miljøet eller bekymret for økonomien og burde derfor favne de fleste interesser"

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederElever fra Mosjøen videregående skole har på oppdrag fra Søndre Helgeland miljøverk (SHMIL) undersøkt søpla som kommer fra hytter og fritidshus. Undersøkelsen bekreftet mistanken om at det er så som så med sorteringa. Det meste kastes usortert. Det påfører SHMIL økte kostnader i hundretusenkronersklassen. Ekstrakostnader som er unødvendige, og som i ytterste konsekvens kan føre til høyere pris på renovasjonen og mindre miljøvennlig håndtering av søppelet.

Les også: Brukte skoledagen på å grave i søpla vår - fant både sprøyter og medisiner

Sortering av søppel fra husholdninger er et viktig miljøtiltak. For det første er det slik at sortering av avfall et viktig tiltak for at en stadig større produksjon av søppel skal gjøre så liten skade på miljøet som mulig. Matavfall komposteres i egne anlegg, brennbart avfall sendes til energigjenvinning og annet avfall legges på deponi. Gassproduksjon som skjer naturlig i deponiet på Åremma ved Mosjøen skal samles opp og gjenbrukes enten til varme eller som drivstoff. Kildesortering er med andre ord et enkelt tiltak som hver og en samvittighetsfullt kan følge opp, og som er den enkeltes bidrag for et bedre miljø.

For det andre bidrar god kildesortering til at SHMIL kan resirkulere avfallet på en rimeligst mulig måte. Søppel har en verdi, men kun når det er sortert. I motsatt fall blir det en stor kostnad. En kostnad som fordeles på hver og en av oss fordi SHMIL driver etter selvkost-prinsippet.

Man kan godt diskutere hvor hensiktsmessig det er med tvungen renovasjon for hytter og fritidshus. Ordningen er imidlertid innført, og da må alle ta det lille ekstraarbeidet det er å sortere avfallet på en samvittighetsfull og god måte. Det er vanskelig å se at det skulle være noe åk.

Les også: Dette fant de ut etter et dypdykk i søpla vår

I så måte er undersøkelsen elevene ved Mosjøen skole har utført viktig. Det er en påminnelse om at det er på tide å ta et felles løft. Ordningen er ikke noe SHMIL har funnet på av eget forgodtbefinnende. I denne sammenheng tar vi gjerne med markedssjef Toril Forsmo i SHMIL sin påpekning av at undersøkelsen ikke har et omfang som utvetydig fastslår at sortering av avfall fra hytter og fritidshus kategorisk er for dårlig. Men at den styrker mistanken om at når søppelet kastes i konteinere på oppsamlingsplasser, så er det ikke lenger så nøye.

Man skulle tro at hensikten med kildesortering var godt opplyst og at det er god kunnskap blant befolkning om verdien av denne ordningen. Men resultatene av undersøkelsen til elvene tyder på noen annet. Vår oppfordring er går på den ene siden til SHMIL om fortsatt stort fokus på informasjon og kunnskapsdeling, og på den andre siden til eiere av hytter av fritidshus om lojalitet til ordningen.

Kildesortering er hjelp til selvhjelp enten man er opptatt av miljøet eller bekymret for økonomien og burde derfor favne de fleste interesser.

Artikkeltags