"Ekstra artig er det at man tar i bruk digitale løsninger for å formidle lokal historie"

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leder 

Mosjøen er denne uka vertskap for museumsfolk fra hele landet når Nasjonalt museumsmøtet 2018 arrangeres. Gjennom hele uka er det et fullpakket program som inkluderer store deler av fylket. Et høydepunkt var definitivt åpningen i går der kulturminister Trine Skei Grande deltok. Kunnskap om historien er et viktig grunnlag når framtida skal formes. Derfor har museumsorganisasjonene rundt om i hele landet en svært viktig oppgave. Tilgjengeliggjøring og kunnskap er stikkord for den jobben som gjøres hver dag, i nærmest hver en avkrok av landet.

Det er neppe tilfeldig at Mosjøen og Helgeland museum er vertskap for det nasjonale museumsmøte i år. Siden stiftelsen i 2003 der 18 kommuner gikk sammen for å etablere en regional museumsorganisasjonen, har Helgeland museum utviklet seg med store steg. Ikke minst er det grunn til å merke seg det arbeidet som er gjort for å formidle historien gjennom levende utstillinger over hele regionen.

En drivkraft i dette har utvilsomt vært Vefsn museum. Museet har tatt en viktig posisjon både når det gjelder formidling, bygningsvern og historiefortelling. Med Sjøgata som kulisse er museets arbeid kjent over det ganske land. Det samme kan sies om Petter Dass-museet, men i et noe kortere tidsperspektiv og med et noe annet utgangspunkt. Og Helgeland museum har nye og storslåtte planer for framtida. Ikke minst gjelder det restaurering og utvikling av Mjåvatnbrygga i Mosjøen til en ny storstue for museet.

Formidling og kunnskapsdeling må være en kjerneoppgave i museenes arbeid. Å nå ut med historiene til et bredt lag av folket skal være en prioritert oppgave. I mange sammenhenger er det kunnskapen om fortida som legger grunnlaget for å forme framtida. Derfor er museenes rolle så viktig.

I anledning museumsmøtet er det ekstra artig at man tar i bruk digitale løsninger for å formidle lokal historie. Bædi og Børdi er historiefortelling i et digitalt og moderne format, mest for barn og litt for voksne, men egnet til å nå et bredt lag av folket. Appen synliggjør mulighetene som ligger i formidling i et digitalt format, og helt innen den museale kjernevirksomhet – å nå et bredt lag av folket med historiene. Så er det slik at muligheten i det digitale rom er uendelig mye større, og nettopp det bør være Helgeland museums store mulighet.

Deltakerne på årets nasjonale museumsmøte i det Europeiske kulturarvåret vil ganske sikkert sitte igjen med mange inntrykk etter uka i Mosjøen. En ting er det faglige innholdet konferansen kan skilte med. En helt annen ting er de opplevelsene og inntrykkene de får med seg fra en foreløpig uoppdaget region med et mangfold svært mange misunner oss, og der det satses på historiefortelling på en levende måte i miljøer som på alle måter motiverer til opplevelser og gir ny kunnskap.

Artikkeltags