Avtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om regioninndelingen i nord er historien om en løsning ingen ønsker. Men med tvang skal landet bygges. Det paradoksale er at heller ikke regjeringen eller samarbeidspartiene helt vet hvordan Nord-Norge bør se ut i framtida, bortsett fra at man skal endre dagens struktur med tre fylker. I vår verden og med den forhistorien denne prosessen har, er oppfordringen til nordlandspolitikerne klar: Legg all energi i kampen for at Nordland fortsatt skal bestå som ett fylke.

Det er ikke bare nordlendingene som krangler om interne forhold i landsdelen. Heller ikke regjeringspartiene på Stortinget klarte å bli enige om hvilken organisering som er best i nord. Da regjeringspartiene Høyre og Frp, og støttepartiene Venstre og KrF, la fram sin avtale om regionreformen onsdag manglet det enighet på ett punkt: Nord-Norge. 19 fylker skal bli til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo. Beslutningen skal tas på Stortinget om kort tid. I realiteten er det de fire partiene som med sitt flertall bestemmer.

Fylkene kom ikke fram til enighet om sammenslåing. Fylkespolitikerne er derfor ute av prosessen. Nordnorske stortingsrepresentanter særlig fra Høyre, vil ha tett dialog med politikere og næringsliv i nord for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig: Ett samlet Nord-Norge eller to store regioner. Grensene for alternativet med to regioner skal også avklares. Dette vil danne grunnlag for hva partiene på Stortinget lander på under behandlingen i kommunalkomiteen rett etter påske. Inndelingen av to regioner har vært hyppig diskutert i forhandlingene. Et alternativ med å slå sammen tiltakskommunene i Nord-Troms med Finnmark var lenge det mest aktuelle. Det ville ført Nordland og Troms sammen til en region, med slåsskjempene Tromsø og Bodø i samme sekken.

Faktum er at dette alternativet nå er helt forkastet. Samarbeidspartiene ber i stedet regjeringen finne et nytt alternativ i nord, bestående av to store likeverdige regioner. Det konkrete forslaget som nå vurderes er å dele Nord-Norge langs Tysfjorden. Det betyr at Narvik og Ofoten blir en del av et sammenslått Troms/Finnmark. «Nye» Nordland blir da bestående av Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland. Døra er fortsatt åpen for å beholde Narvik/Ofoten i Nordland, dersom de selv ønsker det.

De tre fylkesrådslederne i Nord-Norge avviser prosessen og står fast på at de vil beholde tre fylker som i dag. Det er forståelig at de reagerer på regjeringens overprøving av demokratiske prosesser og folkets entydige mening i nord. Men stilt overfor et ultimatum om et fortsatt Nordland (med eller uten Narvik) eller en stor nordnorsk region som ingen fylkespolitikere i Nordland vil ha, bør nordlandspolitikere fra alle partier og kommuner forene krefter. Vis handlekraft og sørg for at Nordland blir en selvstendig region også i framtida. Alternativet er det ingen som ønsker.