«Rypejakt skal ikke være en menneskerett i dagens samfunn, men en aktivitet der man høster av et bærekraftig overskudd.»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leder

Det er tid for å tenke helt nytt når det gjelder forvaltning av rypebestanden. Aldri før har bestanden vært lavere, knapt noen gang har motivasjonen blant jegerne vært større for å iverksette tiltak og aldri før har man hatt så mye grunnkunnskap om rypas liv og hva som påvirker bestanden som nå. Da er grunn til å stille seg spørsmål om hva man egentlig venter på?

Det er svært mange faktorer som påvirker rypebestanden. Hvordan de ulike faktorene skal rangeres er imidlertid høyst usikkert. Men det er minst to faktorer man med hundre prosent sikkerhet kan si er med på å påvirke rypebestanden. Antallet predatorer og da i første rekke rødrev, kråke, mår og røyskatt kan ødelegge en hel årsproduksjon av rypekyllinger i enkelte områder. Og det er uomtvistelig at ei skutt rype er ei skutt rype.

Når man nå skal diskutere en framtidig forvaltning av rypebestanden kan det være greit å ta utgangspunkt i det man faktisk vet, og som man kan gjøre noe med. Både nedskyting av ryper og et stadig økende antall predatorer er med og påvirker bestanden. Da kan det faktisk være en tanke å starte et nytt forvaltningsregime med utgangspunkt i fakta.

For å få til økt jakt på rødrev, kråke, mår og røyskatt må ulike belønningsordninger tas i bruk. Dersom økte skuddpremier skulle være en del av belønningen finnes det penger i systemet. Det er mer snakk om vilje til å ta i bruk slike ordninger. Lavere avskyting vil kunne regulere seg selv gjennom at jaktstarten flyttes til senere på høsten.

Etter vårt skjønn er verken Statskog eller lokale jegerforeninger problemet. Det ligger i direktorat og departement. Mens man rundt om i landet tar inn over seg faktum og har en sterk vilje til å gjøre noe med situasjonen, sitter direktorat og departement som bremseklosser. Til en viss grad må nok også Norges jeger- og fiskerforbund ta inn over seg kritikk. Sentralt i organisasjonen er det svært liten vilje til å gjøre noe med jaktstarten og man har et mer avslappet forhold til predatorjakt og tiltak for å øke uttaket på dette området. Desto mer fokus har man på at alle skal ut på rypejakt, og jobber aktivt for å rekruttere flere småviltjegere.

De er grunn til å rose Statskog for den prosessen de nå har lagt opp til når det gjelder småviltforvaltning. Vi håper at både Nordland jeger- og fiskerforening sammen med lokale representanter kan legge grunnlaget for et langt mer offensivt forvaltningsregime enn hva tilfellet har vært så langt. Det er det som må til dersom det også i framtida skal være mulig å dyrke den flotte hobbyen rypejakt er.

Rypejakt skal ikke være en menneskerett i dagens samfunn, men en aktivitet der man høster av et bærekraftig overskudd. Det må være grunnlaget når vi nå forventer at forvalterne tar grep som monner, og ikke spiller poker med en rypebestand som er på et lavmål.

Artikkeltags