Flertallet vil ha ett sykehus

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leder

Et stort flertall av helgelandskommunene ønsker seg ett stort sykehus for hele Helgeland. Det viser en gjennomgang av høringssvarene Mosjøen og omegn næringsselskap har gjennomført. Tilbakemeldingene er entydige og i tråd med helsefaglige råd. Det bør veie tungt når valg av modell og lokalisering skal besluttes.

Så langt i den omstridte prosessen for å finne fram til hvordan framtidas sykehusstruktur på Helgeland skal se ut, er det to modeller som har pekt seg ut. Den ene dreier seg om et lite akuttsykehus lokalisert i Sandnessjøen og et stort felles sykehus lokalisert på Mo. Den andre modellen er ett stort felles sykehus for hele Helgeland.

Det bor i underkant av 80.000 mennesker på Helgeland. Dersom målet med en restrukturering av dagens sykehusmodell skal ha noen effekt for behandlingstilbud og kvalitet, er en tosykehusmodell utenkelig. Særlig når alle faglige råd konkluderer med at ett sykehus bør ha minimum 100.000 mennesker i sitt influensområde. Etter vårt skjønn blir denne debatten mer å regne for et politisk innspill i en strategisk prosess der målet på litt sikt er å samle alt i et stort, felles sykehus på Mo. Et slikt alternativ er med på «å pynte brura» på en slik måte at Rana samler oppslutning fra Alstahaug.

At Helse Nord vil ha en tosykehusmodell med i utredningsarbeidet er forståelig. Fra deres side er det viktig å få utredet flere alternativer for å unngå omkamper etter at den endelige beslutningen er tatt. Derfor har Helse Nord også bedt om at både Leirfjord og Hemnes skal være med i utredningsarbeidet.

De 35 høringssvarene som er kommet viser med all tydelighet at dersom det skal gjøres noe med dagens sykehusstruktur, så er ett fells sykehus klart å foretrekke. De som ikke har valgt å løfte fram lokaliseringsspørsmålet nå, legger vekt på de helsefaglige aspektene, og det faktum at det er de som må veie aller tyngst når en beslutning om struktur skal fattes. Det var også slike hensyn som veide tyngst når beslutningen om ett sykehus for Helse Innlandet ble besluttet. I tillegg drev prosjektledelsen et inkluderende og omfattende informasjonsarbeid men prosessen pågikk.

Det er all grunn til å advare sterkt mot at politisk spill skal styre valget av framtidas sykehusstruktur på Helgeland. Det vil effektivt sparke føttene unna alle argumenter for i det hele tatt å starte prosessen med en ny struktur for Helgelandssykehuset.

Vi sier det så sterkt at dersom ikke pasienthensyn og helsefaglige vurderinger blir det avgjørende, så kan man like godt parkere hele prosjektet Helglandssykehuset 2025. Det er også signalet fra det store flertallet av høringsinstansene som klart og tydelig anbefaler at en restrukturering av Helgelandssykehuset må ende opp i ett felles sykehus for hele regionen. Det tror vi Helse Nord vil merke seg.

Artikkeltags