"Det er grunn til å rose stortingspolitikerne for at de lytter til lokale krav og vi stoler på deres løfte"

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leder  

Mandag legger Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite fram sin innstilling til Nasjonal Transportplan 2018 til 2029 (NTP). Det er knyttet stor spenning til hvordan gjenstående veistrekninger for en helhetlig utbygging av E6 gjennom Grane vil bli prioritert. Etter alt å dømme vil strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien inkludert bruer bli prioritert slik at de kommer inn på statsbudsjettet for 2018.

Sist i april ble første spadestikk for ny E6 fra fylkesgrensen mot Trøndelag i sør til Korgfjellet i nord behørig markert med statssekretær, regionveisjef og toppsjefen for Skanska i Norge som spadesvingere. Markeringen var en milepæl. Veistrekningene som nå skal utbedres og delvis bygges ny, er nærmere 58 kilometer av en total strekning på 136 kilometer.

E6 mellom Trøndelagsgrensen i sør og Korgfjellet i nord har vært en av landets mest ulykkesbelastede veistrekninger. Store deler av veien er bygget på 50-tallet, med en kurvatur og en oversikt tilpasset behovet på den tiden. Behovet for en kraftig utbedring og nybygging har vært framhevet i mange ti-år.

Men det har vært et skår i gleden. Parsellene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien inkludert bruer er ikke lyst ut på anbud fordi det ikke er bevilget penger disse prosjektene. Veiparsellene er på til sammen 22,5 kilometer, og det har vært et lokalt krav at det må komme penger slik at man kan gjennomføre en anbudsprosess med oppstart også på disse veistrekningene i 2018.

Etter det Helgelendingen kjenner til vil disse gjenstående parsellene løftes fram i NTP. Det vil i så fall innebære at det i høstens statsbudsjett vil komme penger til disse to prosjektene. Statens vegvesen er på det nærmeste klare til å gå i gang med anbudsprosessen, men er avhengige av at det bevilges penger til oppstart.

Forhandlingene om NTP er på det nærmeste avsluttet. Mandag legges transport- og kommunikasjonskomiteen fram sin innstilling som skal sluttbehandles av Stortinget 19. juni. Foreløpig holder komiteen kortene tett til brystet. Men vår spådom er at prioriteringen er klar, og pengene vil komme når statsbudsjettet for 2018 legges fram til høsten.

Flyplass-garanti

En samlet Samferdsels- og transportkomite garanterer for at flyplassen i Mosjøen skal bestå selv om det bygges en ny storflyplass i Rana. Det er grunn til å rose stortingspolitikerne for at de lytter til lokale krav og vi stoler på deres løfter. De har sett verdien flyplassen har for lokalsamfunnet og slår enstemmig fast at slik skal det være i framtida også.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken