«Etter vår mening er årets løsning med festivaler over to uker ingen god løsning»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerTo uker med festivaler i Mosjøen er historie. Lørdag ble punktum for årets Galleria satt. Fra 1. juli har byen vært i festivalstemning først med Toppenkurset, deretter Byfestuka med konserten på Øyfjellet som det absolutte høydepunkt, og til sist Galleria. Nå skal arrangementene evalueres, og det skal legges planer for neste år. I dette arbeidet håper vi de ulike arrangørene og andre gode krefter i lokalsamfunnet, kan sette seg sammen for å finne fram til gode konsepter for en felles festival.

Utgangspunktet for de tre festivalene har vært særinteresser enten det dreier seg om kunst eller musikk. Fra tidligere år har arrangementene vært konsentrert over ei drøy uke. Tidsbildet tror vi er viktig dersom målet er å nå flest mulig.

Men det aller viktigste er nok å sette seg sammen for å finne fram til et felles konsept som rommer både Toppenkurset, Byfestuka og Galleria. Etter vårt skjønn må det legges opp til en overbygning som rommer de tre flotte festivalene, og der hovedmålet må være å tenke opplevelser for publikum. I dette arbeidet vil det være naturlig å inkludere andre gode krefter, blant annet handelsnæringa.

Opplevelser kan være så mangt, men hele hensikten for et felles konsept må være å skape den festivalstemninga som både har nyhetens interesse, som fenger og som drar med seg den helheten Mosjøen har å by på, også handelsnæringen. Et slikt opplegg med aktiviteter for store og små, musikk, gode tilbud i butikkene og en markedsføring av andre, mer spektakulære tilbud, kan legge et godt grunnlag for å utvikle et sommerfestival-konsept.

I et slikt arbeid er det ikke særinteressene som skal råde grunnen. Da må man tenke helhet og akseptere at det som gagner naboen også gagner en selv. Hver for seg er de tre nevnte festivalene flotte arrangementer som fortjener den aller største oppmerksomhet. Men det må i sum være tilbud som når den «vanlige» innbygger eller turist. Det tror vi også kan legge et godt grunnlag for økt oppmerksomhet og oppslutning om smale innslag enten det gjelder kunst eller musikk.

Etter vår mening er årets løsning med festivaler over to uker ingen god løsning. Samtidig er både Galleria, Byfestuka og Toppekurset arrangementer som fortjener stor oppslutning og et langt liv. En felles satsing vil legge det beste grunnlaget for å nå et slikt mål. Hvordan et godt konsept kan se ut, skal ikke vi forskuttere. Men vi oppfordrer arrangørene til en bred evaluering.

Målet må være å legge grunnlaget for ei flott festivaluke der de ulike arrangementene og aktivitetene bygger opp under hverandre og som har et innhold og en form som trekker massevis av folk til sentrum, og der punktum settes med byfesten.

Artikkeltags