«Utfordringen framover vil være hvordan kjernesentrum i Mosjøen kan videreutvikles»

Av
DEL


LederDen nye gangbrua over Skjerva i Mosjøen er et lite men viktig bidrag til utviklingen av et levende bysentrum. Brua til nesten 10 millioner kroner, har vært heftig debattert gjennom byggeprosessen. Sluttresultatet er imidlertid meget bra. Den er funksjonell og har et uttrykk som bidrar til å løfte helhetsinntrykket av området.

I så måte har pengene kommunen fikk for tomta der det nye leilighetsbygget står, kommet til sin rett. De dannet grunnlaget for finansieringen av bruprosjektet. Hele poenget med ei gangbru i dette området var å redusere trafikken over Bordvednesbrua, og å knytte sammen den nye handelsparken med resten av sentrum på en tiltalende og moderne måte. Det mener vi kommunen har lyktes godt med.

Utfordringen framover vil være hvordan kjernesentrum i Mosjøen kan videreutvikles. For kort tid siden ble det kjent at byggeprosjektet i kvartal 20 stoppes. Det er på alle måter synd, uavhengig av hva årsaken er. Nå ligger deler av tomta som et åpent sår. Det er en situasjon som ikke må få vedvare. Vi tror gode krefter nå bør sette seg sammen og lete etter løsninger. For private aktører dreier all aktivitet seg om å få avkastning på investert kapital. For det offentlige handler det om å legge til rette på en slik måte at potensielle utbyggere finner det hensiktsmessig å investere. Da kan det hende at oppleste og vedtatte sannheter må modereres og moderniseres. I motsatt fall vil ikke kjernesentrum være attraktivt nok.

I tillegg er det viktig at Vefsn kommune ser potensial i å samle offentlig aktivitet sentralt. I løpet av noen år vil bygget til Mosjøen videregående skole i sentrum bli stående tomt. Samtidig vet vi at blant annet kulturskolen har et stort behov for å samle sin aktivitet i moderne lokaler. Vi har tidligere lansert ideen om en kulturfabrikk midt i Mosjøen sentrum. Skolebygget kan meget godt vise seg å være et godt utgangspunkt for å samle øvingslokaler, undervisningsrom, store og små konsertlokaler, og være en arena for utstillinger og teater.

Det vil være en viktig brikke i arbeidet for å revitalisere kjernesentrum. I tillegg kan det være behov for å se på andre tiltak som eksempelvis innbygging av deler av kjernesentrum – som glasshuset i Bodø, i tillegg til nytenking rundt trafikkmønster og parkeringstilbud. Vi minner om at det for en del år siden var lansert et prosjekt med innbygging av deler av sentrum. Planen ble imidlertid stoppet, ikke fordi investorer ikke ville, men fordi politikerne sa nei.

Nå er det viktigere enn noen gang å samle gode krefter og tenke store tanker sammen. Det meste kan la seg realisere, men vår opplevelse er at ulike sentrumprosjekt opp gjennom årene har endt som en ørkenvandring. Det er ingen tjent, og aller minst Mosjøen sentrum.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags