Sykehusanalyse: «Den største gevinsten for regionen får man ved å bygge det nye sykehuset i Mosjøen»

Av
DEL

LederSjelden tydelig

Menon Economics foreløpige samfunnsanalyse av ny sykehusstruktur på Helgeland er sjelden tydelig: Det beste tilbudet til befolkningen på hele Helgeland får man ved å etablere ett felles sykehus sør for Korgfjellet. Den største gevinsten for regionen får man ved å bygge det nye sykehuset i Mosjøen.

Det er denne løsningen som gir pasientene kortest reiseavstand, som gir det sterkeste fagmiljøet, som påfører kommunene som mister sykehuset færrest ulemper, som i størst grad motiverer til pendling for ansatte og det beste valget sett i et klimaperspektiv. I tillegg er det denne løsningen som på den beste måten vil bidra til å bygge regionen som helhet. Alle alternativene som vurderes har selvsagt fordeler og ulemper. Den største usikkerheten er knyttet til rekruttering, men heller ikke på dette området anser konsulentene det som kritisk å lokalisere ett felles sykehus for hele Helgeland sør for Korgfjellet. Det advares imidlertid mot å etablere en tosykehusløsning. Sammen med de planlagte distriktsmedisinske sentrene vil det utarme hele sykehusmodellen, både når det gjelder pasientgrunnlag og sterke fagmiljø.

Menon Economics har basert sin foreløpige samfunnsanalyse på tilgjengelig faglitteratur, politiske føringer, tidligere utredninger og rapporter, intervjuer med ansatte i Helgelandssykehuset, intervjuer med fagmiljø ved Universitetssykehuset i Tromsø og i Nordlanssykehuset. I tillegg har de brukt høringsinnspill og uttalelser som er kommet til prosessen den senere tiden. Dette har de sammenholdt med tilgjengelige fakta fra forskingsinstitusjoner og andre instanser. Det har endt opp i en foreløpig rapport som vil være et svært nyttig verktøy i det videre arbeidet for å lande en sykehusmodell for hele Helgeland, til beste for alle som bor i regionen og for bygging av et sterkt fagmiljø.

I rapporten er det vurdert forhold knyttet til reisetid og pendling og konsekvenser for lokalt næringsliv. Rapporten tar for seg kommunenes oppgaveløsning og ressurssituasjon, konsekvenser for boligmarkedet og infrastruktur. Videre vurderes sykehusets samhandling med utdannings- og forskningsinstitusjoner, klima og miljø, og konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap. Som i alle rapporter hefter det usikkerhet ved noen av funnene. Men når Mosjøen kommer så godt ut av analysearbeidet som er gjort, er det fordi det er dette valget som på sikt er det mest bærekraftige. Det aller viktigste for arbeidet med ny sykehusstruktur, som i praksis er på oppløpssida, er erkjennelsen av at en eller annen variant av en tosykehusmodell har så mange negative konsekvenser at modellen bør skrinlegges. Det framkommer i Menon Economics rapport og i de fleste andre rapporter som er utarbeidet i forbindelse med arbeidet med ny sykehusstruktur.

Framtida ligger i ett felles sykehus plassert sør for Korgfjellet. Det bør lokaliseres i Mosjøen. Gjerne sentrumsnært eller i umiddelbar nærhet av byen. Nyland i Holandsvika peker seg foreløpig ut som det beste alternativet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags