«Slike merkverdige utslag kan lokalvalg få»

Av
DEL

Enige om samarbeid

LederSenterpartiet og Hattfjelldal bygdeliste er enige om å gå i kompaniskap og samarbeide de neste fire årene. Det var lederen i bygdelistas forhandlingsutvalg, Morten Bolstad, sin dobbeltstemme som til syvende og sist måtte til før utfallet av årets lokalvalg i kommunen var klart.

Valget i Hattfjelldal ble det man på godt norsk kan kalle «close race». Sp gjorde et meget godt valg og gikk fram med over sju prosent. Bygdelista fikk et tilsvarende fall med en tilbakegang på over åtte prosent. Mens Sp fikk 361 stemmer landet Ap på 313 stemmer, hver med fem representanter i kommunestyret, mens bygdelista fikk 60 stemmer og én representant. Resultatet ble at bygdelista kom i vippeposisjon. Morten Bolstad fikk så mange personstemmer at han rykket opp som partiets eneste kommunestyrerepresentant. Han har også ledet forhandlingsutvalget som har forhandlet om samarbeid med vekselvis Sp og Ap. Til syvende og sist vippet det i Sps favør, men med Bolstads bruk av sin dobbeltstemme. Dermed får Sp ordføreren og varaordføreren i innlandskommunen de kommende årene.

Slike merkverdige utslag kan lokalvalg få. Man kunne i utgangspunktet få seg til å tro at det var duket for samarbeid mellom Ap og Sp som ble så godt som jevnstore etter at velgerne hadde sagt sitt. Det har det åpenbart ikke vært mulig å få til. Dermed kunne Hattfjelldal bygdeliste aksle forhandlingstrøya og stille ufravikelige krav. Ett av kravene har vært at grendeskolene skal bestå så lenge det er unger der.

Hattfjelldal kommune har vært nødt å svinge sparekniven, og kommunen har vært gjennom store omstillinger gjennom mange år. Trolig er det ikke slutt på omstillingene, selv om store grep er tatt og økonomien er i ferd med å komme i vater. Det vil etter alt å dømme bli nødvendig å ta nye grep i årene som kommer. At man da freder ett enkelt område innen en av de tunge sektorene, tror vi kan gjøre de økonomiske utfordringene til kommunen enda større.

Skolene er helt avgjørende for å opprettholde bosetningsmønster og aktivitet. Men politikk dreier seg også om å ta kloke beslutninger som i sum ikke nødvendigvis er populære. Dersom ett område fredes vil det øke presset på andre områder. Ytterligere kutt i kommuneadministrasjonen eller kutt i omsorg er de andre store områdene som må bære børen dersom kommunen skal legge vekt på enkeltsektorer og ikke helheten. Det må også legges til at bygdelista har vist seg å være et parti som ikke alltid er helt enig med seg selv, noe som tidvis kan by på problemer dersom man ønsker å stake ut en sikker kurs.

Vi håper det er politikk og ikke taburetter som har vært avgjørende for de politiske veivalgene som nå er gjort i Hattfjelldal. I ei tid med befolkningsnedgang og en presset kommuneøkonomi er Hattfjelldal kommune mer enn noen gang avhengig av å ha sikker kurs og ei stø hand på rattet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags