«Sjåfører med luselønn og minimalt med opplæring sitter bak rattet»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Livsfarlige vogntog

LederResultatene av vinterens storstilte kontroller av vogntog er nedslående. Svært mange av trekkvognene og tilhengere har alvorlige feil og mangler. En stor overvekt av disse kjøretøyene kommer fra Øst-Europa. Resultatene er så graverende at det må avstedkomme handling. Det mest nærliggende er at alle som skal kjøre vogntog på norske vinterveier må ha eget bevis på at de er kompetent til jobben.

Etter flere alvorlige ulykker og nestenulykker iverksatte Statens vegvesen en storstilt offensiv for å kontrollere vogntog og tunge kjøretøy i vinter. En stor del av kontrollvirksomheten har vært rettet mot kjøretøy som trafikkerer nordnorske vinterveier. Vegvesenet skal ha ros for at de omdisponerte personell og iverksatte kontrollene. Resultatene viser at det var helt nødvendig.

Av totalt 5.530 kontrollerte tunge kjøretøy i årets første to måneder er ni sjåfører anmeldt, 388 bruksforbud er ilagt og 162 gebyrer utstedt. Majoriteten av bruksforbud er utstedt på grunn av mangler ved trekkvogn eller tilhenger på kjøretøy registrert i Øst-Europa. Hele 40 prosent av de kontrollerte tilhengerne på disse kjøretøyene hadde mangler som utløste bruksforbud. Det er alvorlig og en fare for alle som ferdes langs norske vinterveier at slike vogntog ferdes i trafikken. Vel er det slik at kontroller alltid vil være et viktig tiltak for å luke ut biler som aldri skulle vært ute i trafikken. Men kontrollene vil aldri være mer enn et øyeblikksbilde av situasjonen. Det er grunn til å stille spørsmål både ved seriøsiteten til transportfirmaene og de som kjøper tjenester av dem.

Transportbransjen er sterkt presset både på pris og på tid. Sjåfører med luselønn og minimalt med opplæring sitter bak rattet. Deres kunnskap om norsk vinter og norske veier er svært begrenset. Bilenes tekniske kvalitet er ofte dårlige, noe både antall gebyrer, bruksforbud og anmeldelser dokumenterer. Majoriteten av disse er hjemmehørende i Øst-Europa.

Situasjonen er så alvorlig at den krever handling. Å øke kontrollaktiviteten er et viktig tiltak. Men langt viktigere vil det være å stille krav om sertifisering av transportfirma som skal kjøre i Norge. Like viktig er det at oppdragsgivere faktisk setter krav til de som skal utføre transporttjenester. Det må være krav som både dreier seg om sjåførenes kompetanse og om kjøretøyenes tekniske tilstand. Det kan umulig være uoverkommelig all den tid alternativet er å sette andre menneskers liv og helse i fare.

Vårt håp er at debatten om tiltak for å forhindre at livsfarlige vogntog får ferdes ute i trafikken ikke stilner etter hvert som vinteren slipper taket. Det må tas noen tydelige politiske initiativ. Først da kan man forvente resultat. Statens vegvesen har levert gjennom sin måte å aksjonere på. Nå er det på tide at politiske myndigheter leverer, og det gjennom tiltak som skal leve over tid og sikre at folk flest kan ferdes trygt på norske veier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags