Framtidas skolestruktur

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerEi arbeidsgruppe har sammen med et konsulentselskap jobbet i flere måneder med å utrede alternativer til skolestruktur i Vefsn kommune. 12. oktober skal arbeidsgruppa legge fram resultatene av sitt arbeid. Prosessen skal fortsette de kommende månedene og ende opp med et forslag som skal behandles politisk en gang i 2018. Hva som til syvende og sist blir resultatet, er et åpent spørsmål. Vi tror likevel det er viktig å tenke nye tanker og se på alternative måter å drive oppvekstsektoren på.

Det er selvsagt lett å henge seg opp i at en strukturendring av skole og oppvekst er økonomisk motivert. Langt på vei tror vi det er en realitet. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det, all den tid oppvekst er en av de tyngste økonomiske postene i kommunens budsjett.

Vi tror likevel det er klokt å ha minst to tanker i hodet gjennom dette arbeidet, og ikke minst i den debatten som vil komme når arbeidsgruppas konklusjoner blir kjent. Økonomi er den ene. Læringsmiljø er den andre.

Vefsn kommune har tatt mål av seg å ha en oppvekstsektor med høy kvalitet. Den omfattende renoveringa av skolebygg gjennom de siste årene er en materialisering av denne målsettingen. Men samtidig som det er brukt flere hundre millioner kroner på nybygg og renovering av skolebygg, er det spart på både læreutstyr og ikke minst lærerkrefter. Selv om det er tatt et krafttak innen kompetanseheving er ikke det nok all den tid svært mange lærere lever i en krevende hverdag der antallet elever per lærer gjennomgående er for høyt.

Det nytter lite å hevde at elevtallet går ned, og dermed må antallet lærere reduseres. Det bør være vel kjent at arbeidsoppgavene og kompleksiteten i lærergjerningen har vært og er i sterk endring. Det krever både tid og oppmerksomhet utover det rent pedagogiske.

Etter vår mening bør innholdet tillegges størst vekt når framtidas struktur skal vurderes. Det vil kunne ha som konsekvens at det blir færre skoler og at delingen av klasser mellom skolene blir en annen enn i dag. Men kan det kompenseres med en større lærertetthet og dermed bedre læringsmiljø for elevene er det en endring som må kunne aksepteres. Samtidig vil vi advare mot en ytterligere reduksjon i antallet lærere. Det vil lett føre til økt behov for særskilte, lovpålagte og kostnadskrevende tiltak for å håndtere enkeltelever som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i den daglige undervisningen.

Debatten om framtidas skolestruktur er svært viktig. Den bør preges av engasjement og sterke meninger. Samtidig er det bra at det fra kommunens side er lagt opp til en grundig prosess som fra 12. oktober også vil være preget av åpenhet og dermed også er mulig å påvirke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags