Gå til sidens hovedinnhold

Flytting av ferjeleie

Artikkelen er over 4 år gammel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statens vegvesen skal denne våren utrede muligheten for å flytte ferjeleiet i Mosjøen havn til Urdsdalen. Flyttingen av ferjeleiet er helt nødvendig for å komme videre i videreutviklingen av Mosjøen havn. Nordland fylkeskommune har satt av penger til prosjektet. Fra før er området ved Nesbruket på Halsøy vurdert. Nå skal lokalisering i Urdsdalen utredes. Vårt håp er at utredningene holder stort tempo og god framdrift, og at Nesbruk-område velges som ny tomt for nytt ferjeleie.

Les også: – Vi er positive til å se på mulighetene i Urdsdalen. Hvis ikke dette går, så rykker vi tilbake til start

Utviklingen av Mosjøen havn er særdeles viktig for å sikre videre industriell utvikling i området. I dag ligger ferjeleiet midt i indrefileten, og sperrer for videre utvikling. Det har gjennom mange år vært en diskusjon om behovet for å lytte ferjeleiet, og kostnader knyttet til et slikt prosjekt. Behovet er udiskutabelt. Det har også Nordland fylkeskommune akseptert. Fylkeskommunen har også avsatt penger til en flytting. Nå gjelder det å finne det best egnede området for et nytt ferjeleie.

Les også: Kan komme 80 millioner til å flytte ferjekaien i Mosjøen. Foreløpig uvisst om den skal flyttes til Urdsdalen

Det kan synes noe merkverdig at Urdsdalen i det hele tatt vurderes som et alternativ. Etter vårt skjønn blir et nytt ferjeleie i dette området for perifert, og vil ikke dekke de behovene brukerne av ferja har for raskt og effektivt å komme seg til Mosjøen. Det er riktignok gjort beregninger som foreløpig konkluderer med kostnadene er lavest og den samfunnsøkonomiske gevinsten størst ved å bygge et nytt ferjeleie i Urdsdalen. Dette er beregninger som selvsagt teller mye i det videre arbeidet. Samtidig er det slik at et nytt ferjeleie skal utfylle behovene i dag, og inn i framtida. I utredningene er det tatt høyde for at ferjeanløpene skal korrespondere med buss til Mosjøen og at skoleelevene fra Hundåla kan gå på skole på Granmoen. Det er selvfølgelig en løsning, men neppe en optimal løsning.

Den tror vi best kan oppfylles ved at nytt ferjeleie bygges på Nesbruk-området. Det vil gi den beste tilgjengeligheten for brukerne av ferja, enten det er skoleelever, andre reisende, brukere av fritidsboliger og hytter i Vikdalen og Hundåla-området, turisme og yrkestransportører. Riktignok er dette alternativet foreløpig vurdert som noe dyrere. Men hele prosjektet må vurderes i et kost-nytte perspektiv. Selv om det er et par kilometer fra Halsøy til Mosjøen sentrum, er ikke dette en større utfordring enn at det kan løses av et bybuss-tilbud. Ved marginale kostnadsforskjeller på de to alternativene er det bynære alternativet det desidert beste valget.

Vi skjønner behovet for å vurdere ulike alternativer. Men vi forventer en rask prosess der det legges stor vekt på å lytte til brukerne av dette transporttilbudet. Det vil gi den beste løsningen, selv om kostnadene skulle vise seg å bli noe høyere. I tillegg er tempo helt avgjørende for å komme videre i utviklingen av havneområdet. Et prosjekt som kan legge grunnlag for nye muligheter og ny aktivitet.

Kommentarer til denne saken