«Vi står overfor historiske utfordringer hva gjelder videreutvikling av lokalsamfunnet»

Av
DEL

LederMandag avgjorde helseminister Bent Høie at hovedsykehuset for Helgeland skal bygges i Sandnessjøen eller omegn. Samtidig skal Rana beholde et mindre akuttsykehus. Vefsn kommune mister sitt sykehus, og med det anslagsvis 250 offentlige arbeidsplasser. Det er på sin plass å spørre hvordan dette tapet skal kompenseres.

Vefsn kommune fikk et nytt politisk regime etter valget i september i 2019. Senterpartiet gjorde et svært godt valg og sikret seg ordføreren og ei rekordstor kommunestyregruppe. Sammen med et skadeskutt Ap er det de som utgjør kommunens politiske ledelse.

Utover det som står i de to partienes valgprogrammer har velgerne så langt ikke fått noen signaler om hvilken politisk retning de to partiene ønsker å ta Vefsn i årene som kommer. Da budsjettet ble behandlet hadde verken Ap eller Sp innspill til rådmannens framlegg. Det ble vedtatt uten «regjeringspartienes» fotavtrykk. Det er på tide at de politiske ambisjonene og de politiske strategiene blir tydeliggjort og kommunisert – hvis de finnes. Vi står overfor historiske utfordringer hva gjelder videreutvikling av lokalsamfunnet, ikke minst når det gjelder tilfanget av offentlige arbeidsplasser. Det gjør ikke saken bedre at et unisont politikerkorps har kjempet for en sykehusmodell som med all sannsynlighet vil resultere i at 250 offentlige arbeidsplasser forsvinner fra kommunen.

Nå er det behov for å gi tilkjenne tydelige politiske ambisjoner for lokalsamfunnet. Det har velgerne krav på og det har alle innbyggerne krav på. Hvordan skal den svært krevende situasjonen kommunen er oppe i håndteres, og hvordan skal det jobbes med kompenserende tiltak?

I den nyere historie er det jobbet med en forvaltningsenhet for våpenregister lagt til Mosjøen, fengsel, rekruttskole, batterifabrikk og andre prosjekter. Så langt er ingen av disse prosjektene landet. I samme tidsrom har kommunen mistet eller er i ferd med å miste en rekke statlige arbeidsplasser, blant annet skattekontoret, arbeidsplasser tilknyttet Statskog og NAV. Hvordan skal disse utfordringene løses?

Vi har gjentatte ganger påpekt at Vefsn kommune sliter med et misforhold mellom det som er privat næringsvirksomhet og offentlige arbeidsplasser. Vi er tilhengere av å dyrke et offensivt og ekspansivt privat næringsliv. Men dette næringslivet er sårbart, ikke minst fordi de må forholde seg til et marked som i mange sammenhenger er uforutsigbart. Et større innslag av offentlige arbeidsplasser representerer en stabilitet og en forutsigbarhet som også har stor betydning for privat næringsliv.

Vi forventer at både Ap og Sp lokalt svarer ut hvilken strategi de nå legger opp til. Vel er vi opptatt av samarbeid, men dersom samarbeidet fører til egen undergang er det betimelig å spørre hvorvidt det gagner den oppgaven de er valgt til å utføre.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags