Gå til sidens hovedinnhold

Åpenhet gir resultater

Artikkelen er over 4 år gammel

Etableringen av barnehus i Bodø og fra 2016 i Mosjøen, er et av de viktigste tiltakene for å komme overgrep mot barn til livs. Gjennom barnehusene har man samlet spesialkompetanse som har den beste kunnskap om hvordan avhør av barn skal gjennomføres. Hele systemets profesjonalitet gir en trygghet for at denne typen alvorlige saker blir behandlet på den aller beste måten.

Antall sedelighetssaker i Nordland politidistrikt økte med over 50 prosent fra 2015 til 2016. I saker hvor barn eller sårbare voksne er involvert, enten som vitne eller fornærmet, skal det gjennomføres såkalt tilrettelagte avhør. I 2015 ble det gjennomført 285 slike avhør, I 2016 var antallet økt til 448, en økning på 57,2 prosent. Avhør knyttet til saker der barn er involvert, foregår ved Statens barnehus med spesialutdannede politifolk og annen ekspertise til stede.

Overgrep skal ikke ties i hjel, men tales i hjel sier politioverbetjent Christina Sørensen i Nordland politidistrikt. Hun er en av to spesialister i tilrettelagte avhør av barn og sårbare voksne i politiet på Helgeland. Det er all grunn til å legge seg Sørensens utsagn på minnet. For nettopp gjennom åpenhet, kunnskapsdeling og tillit til systemet er terskelen blitt lavere for at blant annet barnehage og skole kan avgi bekymringsmelding i tilfeller der de har mistanke om at noe er galt. Denne tilliten er bygd opp blant annet fordi hele avhørssystemet og behandlingen av overgrep mot barn er profesjonalisert og der man systemer og rutiner som kan avdekke om det har skjedd noe straffbart.

Den skremmende utviklingen i antallet overgrepssaker, sedelighetssaker og avhør der barn er involvert kommer ikke nødvendigvis fordi det skjer flere overgrep enn tidligere. Det kan like gjerne være fordi man i dag har et system for å avdekke slike saker som er langt mer effektivt og profesjonalisert enn tidligere. Likevel blir man rystet når omfattende nettverk som det som er avdekket gjennom avsløringen i Dark room-saken kommer for en dag. Denne og liknende internasjonale nettverk der eneste mål er seksuell utnyttelse av barn på det aller groveste, gir en bekreftelse på at kampen mot denne typen grusomme handlinger må føres med uforminsket styrke. I kampen for å avsløre slike nettverk må alle midler være tillatt.

Det finnes ingen formildende omstendigheter for dem som begår overgrep mot barn. Det må være en høyt prioritert oppgave å avdekke denne typen alvorlig kriminalitet. Terskelen for å avgi bekymringsmelding er lavere nå enn før. Systemet for å følge opp er langt bedre. I dette arbeidet er Statens barnehus svært viktig. I tillegg til enda større åpenhet rundt denne typen kriminalitet, bør rammene for å drive barnehusene økes. Det vil være ett av de viktigste tiltakene for å avdekke og forebygge kriminelle handlinger overfor barn, de som mest av alle skal oppleve trygghet og omsorg.

Kommentarer til denne saken