«Det kan ikke herske noen tvil om at vindkraftverket påfører reindrifta store utfordringer»

Av
DEL

Innspill med muligheter

LederReineier og leder av Jillen Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell mener et godt avbøtende tiltak for reindrifta i forbindelse med bygging av Øyfjellet vindkraftverk vil være å bygge nye ferjeleier i Mosjøen og Hundåla, som kan brukes i forbindelse med transport av rein. Innspillet bør være en gyllen mulighet både Eolus vind og Nordland fylkeskommune bør gripe.

Innspillet fra Appfjell kom under mandagens informasjonsmøte om vindkraftanlegget på Øyfjellet. Det kan ikke herske noen tvil om at vindkraftverket påfører reindrifta store utfordringer både når det gjelder området som beiteland og for etablerte flyttleier i fjellet der vindturbinene skal stå. Samtidig er det et faktum at dagens ferjeleier ikke er egnet til transport av rein på bil og ferje. Til det er man for avhengig av flo og fjære for at bilene som benyttes skal kunne kjøres om bord på ferja.

I mange år har det vært jobbet for å bygge et nytt ferjeleie til erstatning for dagens ferjeleie som deler Mosjøen havn i to. Nordland fylkeskommune har skjøvet disse planene ut i tid fordi kostnadene ved å bygge nytt er for store. Det er et stort hinder for videre utvikling av Mosjøen havn som transportknutepunkt, utvikling av nye næringer og økt bruk av båt og bane som transportmiddel.

Det har over tid også vært drøftet tiltak for å avhjelpe de utfordringene reindrifta får som følge av vindkraftverket i Øyfjell-området. Så langt er det ikke kommet noen løsning på bordet. Som en sluttappell på mandagens informasjonsmøte kom Torstein Appfjell med det meget konstruktive forslaget om at man med nye ferjeleier vil kunne benytte bil og ferje som transportrute av rein som skal flyttes til vinterbeite nærmere kysten.

Vårt håp er at både Eolus vind og Nordland fylkeskommune merker seg reineierens innspill. Det samme bør Vefsn kommune gjøre. Innspillet åpner for nye muligheter og vil i ett og alt være et viktig tiltak som gir reindrifta et godt handlingsrom. I tillegg gir det folk som bor eller har tilknytning til Hundåla-området nye muligheter.

Men noen må ta et initiativ i saken. Gevinsten for Vefsn kommune er at ferjeleiet som deler havneområdet i to kan flyttes, med de mulighetene det åpner for. Gevinsten for fylkeskommunen er at kostnadene ved bygging av nytt ferjeleie kan reduseres, mens Eolus vind kan finne en god løsning i samarbeid med reindrifta. Kommunen har et ansvar både for reindrifta og vindkraftverket. Derfor bør de ta et initiativ for om mulig å finne løsninger.

Når reindrifta på en konstruktiv måte tar et slikt initiativ bør det avstedkomme handling. Vårt håp er at de rette instanser involverer seg og bidrar til å finne løsninger i denne saken. Det vil alle parter være tjent med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags