«Man skulle tro at et ellers oppegående helseforetak var i stand til å gi også denne pasientgruppen et forsvarlig tilbud»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fra galt til verre

leder Tilbudet til akutt psykisk syke mennesker på Helgeland har over år vært et forsømt område. I dag finnes det ikke noe spesialisttilbud utenfor ordinær arbeidstid på Helgeland. Pasienter i en svært krevende og alvorlig situasjon må ofte vente i timevis før de får transport til sykehuset i Bodø. Det er på alle måter ille og en situasjon befolkninga på Helgeland ikke kan leve med. Vi må kunne forvente umiddelbar handling fra Helgelandssykehuset.

Situasjonen er nå så ille at 66 leger i primærhelsetjenesten på Helgeland ser seg nødt til å sende bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland og til Helse Nord. Dette hadde ikke legene gjort dersom de følte at de nådde fram i dialogen med Helgelandssykehuset. I bekymringsmeldingen skriver legene at de ikke lenger kan være en del av behandlingskjeden uten å uttrykke sin sterke bekymring for et tilbud som blir stadig verre, og som kan medføre forverring av pasientenes helsetilstand.

Det er sterke ord fra fagfolk som føler problemene på kroppen. Det uttrykker stor grad av frustrasjon og det må føre til handling både fra fylkesmannen og Helse Nord. Samtidig er bekymringsmeldingen et uttrykk for at legene opplever at dialogen med Helgelandssykehusets ledelse ikke avstedkommer rask nok handling og i riktig omfang.

De dette rammer aller hardest er de som blir akutt psykisk syke og som har behov for akutt hjelp. For dem er en slik situasjon uholdbar, og det er ille når de 66 legene i primærhelsetjenesten påpeker at det mangelfulle tilbudet i noen tilfeller fører til en forverret helsetilstand. Man skulle tro at et ellers oppegående helseforetak som Helgelandssykehuset var i stand til å gi også denne pasientgruppen et forsvarlig tilbud.

Tilbudet til akutt psykisk syke har vært tema på to styremøter i Helgelandssykehuset den siste tida. Det vil også være tema på helseforetakets styremøte i desember. Der vil det trolig vedtas en konkret handlingsplan som blant annet innebære døgnbasert vakttjeneste av spesialister, etablering av transportteam og tilstrekkelig kapasitet for akutt innleggelse. Det er bra, forutsatt at dette blir vedtatt og at tiltakene iverksettes umiddelbart. Spørsmålet er om tiltakene er tilstrekkelige i en situasjon som oppleves som alvorlig.

Situasjonen for akutt psykisk syke har gått fra galt til verre. Det er kritikkverdig at tidligere ledere ved Helgelandssykehuset har latt dette skure og gå over år, uten at noen har vært i stand til å ta grep. Det er også et eksempel på manglende handlekraft når ledelsen i Helse Nord ikke har tatt innover seg situasjonen og maktet å gjøre noe med den. Derfor bør Fylkesmannen på banen og legge press på helseforetaket slik at akutt psykisk syke får den hjelpen de skal ha, når det er behov for det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken