«Det er all grunn til å rose Lothe for innspillet og hans påpekning om at Elsfjord/Drevvatn-området kan være det samfunnsplanleggerne er på jakt etter»

Av
DEL

LederNytt liv for ny flyplass

Ny teknologi kan bidra til en ny runde flyplassdebatt på Helgeland. Utspillet fra NHO Luftfarts Torbjørn Lothe tas begjærlig imot fra store deler av regionen og imøteses med interesse fra politikere og andre meningsdannere. Vi oppfordrer våre folkevalgte til å ta ballen og bidra til en ny og fortrinnsvis opplyst debatt om flyplasslokalisering dersom ny teknologi gjør det mulig å realisere en ny stor flyplass for hele Helgeland i Drevvatn/Elsfjord-området.

Bakgrunnen for det som nå skjer er informasjon knyttet til Avinors arbeid med å finne en ny flyplassløsning for Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Det statlige flyplasselskapet anbefaler etter mange års arbeid at det etableres en ny flyplass på Leknes. Nå blir det opp til Samferdselsdepartementet å komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033. Den er planlagt lagt fram våren 2021.

Bakgrunnen for valget av Leknes er ny teknologi som åpner for nye innflygingsminima. Det nye GPS-baserte innflygingsutstyret skal etter det vi skjønner nå være klart til å tas i bruk i stor skala. Det store spørsmålet nå er rett og slett om den nye teknologien gjør at det som ble ansett vanskelig, enn si umulig, for bare noen år siden, nå er mulig også i Drevvatn/Elsfjord-området lengst nord i Vefsn kommune.

Den første milepælen i det som kan bli en ny og forhåpentlig kunnskapsbasert debatt om flyplasstruktur på Helgeland, trenger ikke være veldig langt unna. En offensiv ordførerduo, Berit Hundåla og Peter Talseth, har skrevet brev til Avinor og bedt dem redegjøre for den nye teknologien, og hvilken innvirkning den kan ha på konklusjonene som i sin tid ledet til at Hauan i Rana ble vurdert som et godt alternativ. Avinor har lovet det to Sp-ordførerne et svar. Dette svaret vil gi en pekepinn på om arbeidet som nå kan være i startgropen er møyen verdt, eller om det vil medføre nok en skuffelse for dem som ønsker en felles flyplassløsning for hele Helgeland.

Det er all grunn til å rose Lothe for innspillet og hans påpekning om at Elsfjord/Drevvatn-området kan være det samfunnsplanleggerne er på jakt etter forutsatt at ny teknologi kan gi andre innflygingsprosedyrer enn dagens. Vi er mer i stuss over motivene til lederen i NHO Nordland som tilsynelatende står last og brast med Hauan. NHO-leder Daniel Bjarmann-Simonsen hevder å være opptatt av helheten. Sett herfra virker det stikk motsatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags