Gå til sidens hovedinnhold

"Mens maskinistene på nederste dekk ser vannet fosse inn etter at båten har gått på et isfjell, fortsetter dansen og musikken på øverste dekk"

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alstahaug kommune opplever en svært krevende økonomisk hverdag. Hver eneste måned bruker kommunen mellom en og to millioner kroner mer enn de har. Tidligere års fondsavsetninger må brukes til drift. Både økonomisjef og administrasjonssjef har i flere år advart mot en økonomisk utvikling som ikke er bærekraftig. Så langt er det ingen ting som tyder på at politikerne har tatt de økonomiske realitetene innover seg.

Det bør være en alvorlig tankevekker når 2016 for de aller fleste kommunene i landet var et godt økonomisk år, mens Alstahaug står til knes i økonomiske utfordringer. I kommunebarometeret som Kommunal rapport utarbeider, påpekes det at knapt noen kommune hadde et så dårlig korrigert netto driftsresultat i 2016 som Alstahaug. Dette er et alvorlig faresignal for kommunens økonomi.

Økonomisjef Frank Pedersen trekker fram tre hovedårsaker til den alvorlige økonomiske situasjon. Høy lånegjeld, kostbar drift innen alle enheter og en for svak folketallsutvikling. Det bør også legges til at alderssammensetninga vil innebære betydelige utfordringer i årene framover fordi antallet eldre øker betydelig.

Administrasjonssjef Børge Toft mener Alstahaug kommune har stø kurs mot ROBEK-lista. Å bli ROBEK-kommune innebærer at det politiske handlingsrommet nærmest blir borte og at kommunen settes under administrasjon av fylkesmannen. Det kan synes som om det ikke bekymrer politikerne i særlig grad. I alle fall har de, til tross for svært tydelige advarsler over år, ikke maktet å gjøre de prioriteringene som skal til for å få skuta på rett kjøl. De har fått oppskrifta og de har hatt mulighetene, men har valgt å ikke ta grep mens det fortsatt var et visst handlingsrom.

Regninga for manglende politisk mot til å ta en alvorlig økonomisk situasjon innover seg, er det innbyggerne som må ta. Det må komme betydelige innstramminger i driften, og det må settes en stopper for å finansiere velferdsgoder med lånte penger. Om ikke lokalpolitikerne evner å gjøre noe med situasjonen, så vil det uansett bli konsekvensene dersom kommunen kommer på ROBEK-lista.

Alstahaug kommune har hatt alle muligheter til å navigere seg inn på en riktig økonomisk kurs. Det har ikke manglet på advarsler. Økonomisjef Frank Pedersen bruker skjebnen til Titanic som et bilde på situasjonen. Mens maskinistene på nederste dekk ser vannet fosse inn etter at båten har gått på et isfjell, fortsetter dansen og musikken på øverste dekk.

Bildet gir en god beskrivelse av situasjonen og vi mer enn aner en fortvilt administrasjon som på en grundig måte gang på gang dokumenterer det uføre kommunen er i. Men så langt har de talt for døve ører. Det bør bekymre alle innbyggerne i kommunen.

Kommentarer til denne saken