Leder Åshild hadde ikke blitt opplyst om partikollegenes hauanforslag: – Vi har flere andre aktuelle prosjekt

Leder i Nordland SV, Åshild Pettersen hadde ikke blitt informert om forslaget fra sine sentrale partikolleger om hauanprosjektet.