Skal styrke Helgelands konkurransekraft

SAMARBEID: Torbjørn  Jørgensen skal lede det nye selskapet LEAN Senter Helgeland AS. (Foto: NIls Inge Lorentsen)

SAMARBEID: Torbjørn Jørgensen skal lede det nye selskapet LEAN Senter Helgeland AS. (Foto: NIls Inge Lorentsen)

Artikkelen er over 4 år gammel

Torbjørn Jørgensen er engasjert som daglig leder i LEAN Senter Helgeland AS.

DEL

Selskapet ble stiftet 19. juni 2015, med kontoradresse i Mosjøen og virkefelt primært på Helgeland.

- Med etableringen av LEAN Senter Helgeland AS skal vi bidra til sterkere satsing for å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge, sier Jørgensen i en pressemelding fra selskapet.

Samarbeid

LEAN Senter Helgeland AS har etablert samarbeid med flere aktører på Helgeland. I tillegg til det nære samarbeidet med Inkubator Helgeland AS har de også god kontakt med Campus Helgeland og med Kunnskapsparken Helgeland AS.

- Vi jobber bevisst for å få inn LEAN-filosofien i ingeniørutdanningen ved Campus Helgeland, sier Jørgensen.

Han forteller at de blant annet arbeider for å få til et LEAN University, med samlinger over to til tre dager, et par ganger i året.

- Dette er noe vi vil arbeide med framover, i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland AS, Universitetet i Nordland og høgskolene på Nesna og i Narvik, sier han.

De har allerede vært i kontakt med potensielle kunder, og de har etablert samarbeid med to virksomheter i Mo Industripark, og de er i kontakt med tre i Mosjøen og en på Rognan, samt hatt møter med flere andre virksomheter.

For Helgeland

- Vårt perspektiv i LEAN Senter Helgeland AS er å arbeide for og på Helgeland.

Vi er lokalisert på Helgeland og vil samarbeide med andre miljøer på Helgeland og andre steder som kan bidra til å fremme forbedringsarbeid, sier han.

Det er ni eiere i det nye selskapet. Det er:

Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem AS, Molab AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Inkubator Helgeland AS, SHMIL IKS, Helgeland Kraft AS, og Bilfinger Helgeland AS.

Kort om LEAN

Ifølge pressemeldinga går LEAN  ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for virksomhetens kunder ved å gjøre dette så effektivt som mulig. Målet for bruk av LEAN er å forbedre virksomhetens økonomiske lønnsomhet samt skape merverdi gjennom økt kundefokus.

- Vi tror på LEAN fordi det fungerer! Vi mener LEAN kan anvendes i alle organisasjoner der det er behov for omstilling og effektivisering, sier Torbjørn Jørgensen.

Han understreker at LEAN er et verktøy som er nyttig både for produksjon av varer og tjenester, og derved egner det seg også godt for offentlig virksomhet.

I bruk i Nordland

Med på laget i LEAN Senter Helgeland AS er det instruktører som har erfaring i praksis med LEAN-arbeid fra 1998. ifølge pressemelding er det nøkkelpersonell som gjennom mange år har sett i praksis hvordan kontinuerlig forbedringsarbeid har gitt gode resultat i daglig virke i egen virksomhet.

I arbeidet med å etablere og utvikle konseptet for et eget selskap for opplæring og trening i LEAN har Inkubator Helgeland AS vært sentral i arbeidet.

I Nordland er Elkem Salten AS et meget godt eksempel på en virksomhet som aktivt bruker LEAN. Elkemkonsernet deler gjerne sin kunnskap og erfaring med det nye selskapet og vil aktivt delta i å utvikle selskapet. Elkemkonsernet har brukt LEAN gjennom lang tid globalt, og de er et konsern som var tidlig ute for å ta i bruk LEAN.

Tilsvarende har Celsa Armeringsstål AS i Mo Industripark oppnådd gode resultater ved hjelp av de samme prinsippene for kontinuerlig forbedringsarbeid, og de er også i front på mange felt blant bedriftene i Celsa Group.

Artikkeltags